Eng

24

Обговорення освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» другого (магістерського) рівня вищої освіти

24.06.2021 року відбулася чергова зустріч робочої групи з обговорення освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. На зустрічі були присутні викладачі кафедри української, іноземних мов та перекладу, кафедри ділової іноземної мови, студенти-магістранти, роботодавці: Гайдученко С. В., директор Центру вивчення іноземних мов «Статус», Стеценко А. В., директор компанії з розробки інтернет-сайтів ФОП Стеценко А. В., Бутенко О. М., директор ABC Language School, Костенко В. Г., доцент кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Полтавського державного медичного університету, Троян Ж. В., директор освітнього центру «Острів знань».

На засіданні було обговорено шляхи вдосконалення освітньо-професійної програми. Фахівці обмінялися думками щодо її змісту, особливостей наповнення освітніх компонентів. Було враховано пропозиції та побажання стейкхолдерів, а також здобувачів вищої освіти. Розглянуто можливості включення до змісту ОП спецкурсів із галузевого перекладу. Також на засіданні обговорено процедуру проходження виробничої практики магістрантами, зокрема Гайдученко С. В. повідомив, що Центр вивчення іноземних мов «Статус» займається перекладацькою діяльністю (це відображено у статуті), а також надав згоду на проходження практики здобувачами другого рівня вищої освіти на базі Центру. Крім того, було обговорено діяльність створеної в університеті студентської перекладацької агенції.

Роботодавці високо оцінили знання та практичні навички студентів-філологів, які в них працюють, і висловили сподівання на подальшу співпрацю.

Колектив кафедри української, іноземних мов та перекладу дякує стейкхолдерам за конструктивну взаємодію.

65
БІЛЬШЕ НОВИН