Eng

24

Обговорення поточних результатів процедури вибору навчальних дисциплін на наступний навчальний рік студентами освітнього ступеня бакалавр

29 квітня відбулася онлайн-зустрічі дирекції Інституту бізнесу та сучасних технологій з кураторами академічних груп 1, 2, 3 курсу стосовно питання формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів освітнього ступеня бакалавр

60
БІЛЬШЕ НОВИН