Eng

20

Опитування ЗВО України стосовно потреб і практики визнання кваліфікацій та результатів попереднього навчання

У межах проєкту програми Європейського Союзу Еразмус+ «Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів» (Qualifications recognition support for Ukrainian universities) (QuaRSU), що реалізується за напрямом «Розвиток потенціалу вищої освіти», проводиться опитування закладів вищої освіти України стосовно потреб і практики визнання кваліфікацій та результатів попереднього навчання.

Метою опитування є узагальнення потреб закладiв вищої освiти України у методологiчнiй пiдтримцi процесiв визнання та результатiв навчання.Результати опитування будуть використанi при розробленнi методологii визнання, яку за результатами проєкту планується поширити серед закладiв вищоi освiти в якостi рекомендацiй.

Взяти участь в опитуваннi можна за посиланням https://bit.ly/3p7r2pM

Вiдомостi, зiбранi в ходi опитування, є конфiденцiйними, будуть використанi тiльки для зазначених вище цiлей проєкту та не пiдлягають передачi третiй сторонi.

3 детальною iнформацiєю щодо впровадження проекту «Пiдтримка визнання квалiфiкацiй для українських унiверситетiв» (Qualifications recognition support for Ukrainian universities) (QuaRSU) можна ознайомитись на офiцiйному вебсайтi проєкту https://quarsu.nltu.edu.ua/

20
БІЛЬШЕ НОВИН