Eng
30

Останні дні, щоб зареєструватись на вступні випробування для вступу на ступінь магістра

Реєстрація вступників для складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) триває до 29 травня 2024 року.

Реєстрацію осіб, які мають намір складати ЄВІ/ЄФВВ, здійснює приймальна комісія ПУЕТ за умови особистої присутності вступника або дистанційно.

Для здійснення дистанційної реєстрації необхідно надіслати на електронну адресу:

primcom.puet@gmail.com із зазначенням у темі листа «Реєстрація ЄВІ/ЄФВВ та прізвище, ім’я, по батькові вступника»

  • скановані копії або фотокопії:
    заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;
  • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;
  • документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).

Дистанційна реєстрація здійснюється за умови встановлення приймальною комісією фізичної особи (вступника) шляхом електронної ідентифікації – перевірки накладеного електронного підпису.

Для особистої реєстрації з необхідними документами зверніться до приймальної комії ПУЕТ: м. Полтава, вул. Івана Банка (Коваля), 3 каб.140.

Для зареєстрованих учасників / учасниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Усі необхідні консультації щодо реєстрації та вступу можна отримати за телефонами:
066-225-12-37
067-154-26-43