Eng

21

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ, БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПУЕТ: зустріч студентів з гарантами освітніх програм

Згідно положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977 та ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347) для забезпечення і контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю в межах окремої освітньої програми на кафедрі економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ПУЕТ була проведена зустріч студентів 1-го-6-го курсів спеціальності  051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» з гарантами освітніх програм: «Економічна кібернетика» д.е.н., проф. Рогозою М.Є., «Бізнес-економіки» та «Економіка підприємства» д.е.н., проф. Перебийносом В.І., «Менеджмент інформаційних ресурсів» к.е.н., доц. Кузьменко О.К.

На зустрічі розглянули права і обов’язки учасників освітнього процесу відповідно до Закону України «Про вищу освіту». Обговорили унікальність освітніх програм («Економічна кібернетика», «Бізнес-економіка», «Економіка підприємства» й «Менеджмент інформаційних ресурсів»). Кожен Гарант освітньої програми озвучив студентам мету освітньої програми, її орієнтацію, особливості та основний фокус; можливість здобувачів вищої освіти випливати на зміст освіти, вносити пропозиції щодо удосконалення освітньої програми.

Після виступів гарантів освітніх програм зі студентами було проведено обговорення їх змісту. Гаранти відповіли на запитання студентів щодо призначення роль окремих дисциплін та практик у навчанні. Студенти в процесі зустрічі активно приймали участь в обговоренні змісту освітніх програм та перспектив набуття необхідних компетентностей фахівця за вибраними освітніми програмами.

Після завершення обговорення освітніх програм студенти взяли участь у  анонімному опитуванні  (електронному ) і надали  відповіді на питання  «АНКЕТИ для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми»,  ресурс якої було  надано за посиланням в мережі інтернет.

БІЛЬШЕ НОВИН