Eng
47

Партнерство ПУЕТ — Kharkiv IT Cluster

18 квітня 2023 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі  відбулась зустріч ректора, викладачів кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, студентів спеціальності Комп’ютерні науки ступеня бакалавра та магістра із представницею Kharkiv IT Cluster Оленою Лоєнко.

Під час зустрічі було обговорено основні вектори співпраці у 2023 році, пріоритетним завданням якої є в першу чергу вдосконалення якості IT освіти у ЗВО. Ректор ПУЕТ Олексій Нестуля підкреслив важливість взаємодії ІТ компаній та закладів вищої освіти та важливість нашої співпраці  з Kharkiv IT Cluster.

Крім того, відбулась жвава комунікація зі студентами, які мали можливість задати питання і отримати необхідні відповіді.

Співпраця ПУЕТ та Kharkiv IT Cluster розпочалася з грудня 2022 року Kharkiv IT Cluster підписанням Меморандум про співпрацю.

За цей час було проведено ряд заходів та зустрічей спрямованих на реалізацію головних напрямків Меморандуму, зокрема таких, як

– формування спільного бачення та позицію освітньої, наукової та бізнес-спільноти щодо проблематики розвитку інформаційних технологій на регіональному, національному та міжнародному рівнях, та пошуку способів їх вирішення,

– забезпечення методичної та інформаційної підтримки учасників у IT сфері,

–  розробка та реалізація спільних програм та проєктів щодо підготовки фахівців у сфері IT технологій,

– організація та проведення спільних публічних заходів,

– навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у напрямку застосування інформаційних технологій тощо.

Відповідно до Меморандуму планується продовжити залучення представників ІТ галузі до обговорення та узгодження освітніх програм та робочих навчальних планів, що без сумніву допоможе актуалізувати зміст освіти.

У результаті зустрічі були оговорені нові траєкторії співпраці. Заплановано ряд заходів, спрямованих на розвиток та вдосконалення навчального процесу для студентів освітньої програми Компютерні науки  ПУЕТ.

Полтавський університет економіки і торгівлі щиро дякує Kharkiv IT Cluster за співпрацю! Ми переконані, що наша взаємодія сприятиме підвищенню рівня підготовки наших студентів. Безперечно подібні зустрічі мотивують їх  до постійного саморозвитку та самовдосконалення. Сподіваємось на подальшу активну співпрацю.

БІЛЬШЕ НОВИН