Eng

19

Перший захист магістерських робіт зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування Освітня програма «Публічне адміністрування»

Наприкінці 2019 року вперше у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» відбувся захист магістерських робіт студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітня програма «Публічне адміністрування!

Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Клочка Івана Олексійовича, начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області, кандидата юридичних наук та членів комісії: Педченко Наталії Сергіївни, першого проректора, професора кафедри фінансів та банківської справи, доктора економічних наук, професора, Лаврик Галини Володимирівни, завідувача кафедри правознавства, професора, доктора юридичних наук, Білоконя Руслана Михайловича, доцента кафедри правознавства, доктора юридичних наук, Кульчія Олега Олександровича, доцента кафедри правознавства, доцента, кандидата юридичних наук.

Магістерські роботи мають апробацію результатів досліджень на науково-практичних конференціях. Складовою захисту магістерських робіт була наукова дискусія із проблематики дослідження з використанням мультимедійного обладнання.

Екзаменаційна комісія констатувала успішний захист магістерських робіт студентів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітня програма «Публічне адміністрування».

Бажаємо випускникам невичерпної творчої енергії та професійної самореалізації!

70
БІЛЬШЕ НОВИН