Eng
74

Підвищення кваліфікації координаторів ПОШЛУС

Впровадження європейського виміру в освіту може дати позитивні результати за умови готовності педагогічних працівників до здійснення інноваційної освітньої діяльності,  володіння вміннями конструювати зміст навчання, розробляти сучасний навчально-методичний супровід освітнього та виховного процесів, тому особливого значення набуває розвиток методичної компетентності педагогів у системі неперервної освіти.

26.02.21 докторка педагогічних наук, директорка навчально-наукового інституту лідерства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  Світлана Нестуля провела вебінар «Робота в команді ПОШЛУС» за  Програмою підвищення кваліфікації  педагогічних працівників, які організовують та координують роботу Полтавської обласної школи лідерів учнівського самоврядування на місцях.

ПОШЛУС створена за співпраці ПОІПО ім. М.Остроградського та ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ працює вже третій рік. Школярі,  отримавши паролі доступу до платформи Moodle дистанційно вивчають курс «Лідери учнівського самоврядування», виконують практичні  завдання та проходять тренінги з розвитку важливих життєвих компетентностей.

Розширення можливостей використання дієвих інструментів командної роботи в он-лайн режимі, конструктив, змістовна наповненість, атмосфера партнерства, позитивної взаємодії та підтримки визначають злагоджену та цікаву між секторальну співпрацю органів влади, вищої та середньої загальноосвітньої школи на Полтавщині. 

Відповідальне лідерство керівництва ПУЕТ – ректор Олексій Нестуля,  ПОІПО – ректор Віталій Зелюк, координаторів: педагогів-організаторів та вчителів –  внесок у майбутню розбудову демократичних процесів громадянського суспільства в Україні. Полтавська обласна школа лідерів учнівського самоврядування – середовище розвитку лідерського потенціалу учнівської молоді.

1740
БІЛЬШЕ НОВИН