Eng

22

Погляньмо на черговий звіт навчання за дистанційними технологіями!

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

1. «12 листопада 2020 року було проведено практичне заняття для студентів групи ГРС б-23 із дисципліни «Фронт-офіс», студенти 1 курсу групи ГРС б-12 працювали на практичному занятті з дисципліни «Основи готельної індустрії», асистентка – Дудник С.О.»

2. «12 листопада 2020 року магістри ОП «Готельно-ресторанна справа» груп ГРС м-11, ГРС м ПВ-11 під керівництвом професорки, д. т. н. Капліної Т. В. працювали над темою практичного заняття «Оформлення результатів наукових досліджень», навчальна дисципліна «Методологія і організація наукових досліджень».

3. «12.11.2020 року для студентів академічної групи ГРС б інт-21 було проведено лекцію на тему «Стратегія меню» (частина друга), навчальна дисципліна «Організація роботи ресторанів», викладачка – д. т. н., професорка Капліна Т. В.».

4. «13.11.2020 року було проведено практичне заняття зі студентами гр. ГРС б-33 на тему «Особливості управління конкурентоспроможністю продукту ЗГРБ», навчальна дисципліна «Конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного бізнесу», викладач – к. е. н., доцент Карпенко В. Д.».

5. «13.11.2020 року було проведено практичне заняття з навчальної дисципліни «Основи готельної індустрії» на тему «Транзитні та ділові готелі» для студентів групи ГРС б-11, викладачка – д. т. н., професорка Капліна Т. В.».

6. «16.11.2020 року доценткою кафедри Роговою Н. В. було проведено практичні заняття для студентів 4 курсу академічної групи ГРС б-45 із дисципліни «Експертиза якості надання послуг у готельно-ресторанній індустрії», для групи ГРС б-31 – із дисципліни «Якість обслуговування в готелях і ресторанах».

Кафедра ділової іноземної мови

1. «13 листопада професорка кафедри ділової іноземної мови Олена Кобзар узяла участь у міжнародному семінарі, організованому Асоціацією германістів України за підтримки Фонду імені Ганса Зайделя на тему «Політика як тема цифрового заняття з іноземної мови». Велика подяка доповідачу Нікола Тойфелю (університет м. Байрот) за цікавий й корисний актуальний матеріал».

2. «Розглядаємо фрейми в мові програмування HTML зі студентами-іноземцями гр. КН б англ-21».

3. «Ох же ці прикметники та прислівники, але ж треба розібратися із гр. ДЗВ 5-63. Викладачка – Кононенко О. А.».

4. «На занятті з іноземної мови студенти групи ГРС б-22 у рамках теми «Classification of Restaurants» говорили про найуспішніші мережі ресторанів швидкого харчування. Студенти першого курсу заочного відділення приділили увагу граматичним конструкціям, які пізніше відпрацювали в усному мовленні. На занятті з іноземної мови за професійним спрямуванням студенти груп ХТІ РТ б-11, ХТІ б-11 та ХТ мб-11 говорили про харчування в навчальних закладах».

5. «Практичне заняття з вибіркової дисципліни «Англійська мова бізнесу» у групах МВ МБ англ-21, МВ МБ англ-31 та МВ МБ англ-41. Відпрацьовуємо вміння передавати інформацію із вживанням Sequence of Tenses, а також сьогодні день виконання модульної роботи».

Кафедра туристичного та готельного бізнесу

1. «У період із 9 по 15 листопада 2020 року науково-педагогічні працівники кафедри туристичного та готельного бізнесу продовжують викладання практико-орієнтованих навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Проф. Скляр Г. П. перевагу у викладанні навчальної дисципліни «Організація туризму (Основи туризмознавства)» віддає виконанню студентами дослідно-аналітичних завдань, що дозволяє їм у дистанційному режимі засвоювати досвід розвитку туризму в регіонах України; доц. Карпенко Ю. В. на основі побажань студентів, які формують свою власну освітню траєкторію, розробив і викладає навчальну дисципліну «Спеціалізований туризм (Круїзний, яхтовий)»; доц. Животенко В. О. сприяє студентам у набутті навичок розрахунку вартості транспортних послуг, що є складовою формування туристичного продукту, завдяки цьому досягається програмний результат розробки та просування туристичного продукту під час вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Організація туризму (Організація надання транспортних послуг у туристичному бізнесі)».

Кафедра фінансів та банківської справи

1. «Як і де застрахуватися від коронавірусу та який стан банківської системи після карантину? Відповідь на це питання з’ясовували студенти кафедри фінансів та банківської справи. 9.11.20–13.11.20 викладачкою кафедри фінансів та банківської справи, к. е. н., доценткою Соколовою А. М. були проведені заняття із дисциплін «Вступ до фаху. Фінанси, банківська справа страхування» для студентів 1 курсу та «Страхування» для студентів 3 та 1 інт курсів денної форми навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Першокурсники ознайомилися з основами банківської справи та значенням і структурою банківської системи. Найцікавіше питання, яке розглядалося, – «Банківська система після карантину: стан та перспективи». Із дисципліни «Страхування», у межах теми «Особисте страхування», було розглянуто новітні страхові продукти медичного страхування в різних страхових компаній України, які спрямовані на страхування від випадків установлення діагнозу COVID-19».2. «11.11.20 викладачкою кафедри фінансів та банківської справи, к. е. н., доценткою Соколовою А. М. зі студентами 1 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування було проведено кураторську годину на тему «Культура віртуального спілкування», оскільки це важлива й актуальна тема під час дистанційного навчання, зокрема в навчальному середовищі Moodle, під час відеоконференцій Zoom, і додатку Viber, але не всі володіли інформацією. Ішлося про: встановлення аватарок, ситуації, під час яких необхідне включення камер та виключення мікрофону, користування чатами, взаємовічливість, грамотність написання та побудови запитань, правил виступу з доповідями тощо. Окрім ситуації з карантинними обмеженнями, в умовах діджиталізації, знання та практичні навички з даного питання є невід᾿ємною складовою у формуванні майбутнього фахівця, але поглиблено буде вивчатися в межах навчальної дисципліни «Бізнес-етика та ділові комунікації».

3. «Продовжуємо в дистанційному режимі вивчати дисципліну «Корпоративні фінанси». 9.11.2020 р. та 11.11.2020 р. на практичному та лекційному заняттях студенти-фінансисти опрацьовували питання щодо управління капіталом корпорацій. Вивчали теорії управління капіталом корпорацій, методи його оптимізації, розраховували середньозважену та граничну вартість капіталу. Працювали студенти груп ФК б-41 та ФК б інт-21.

10.11.2020 р. та 12.11.2020 р. на лекційному та практичному заняттях із дисципліни «Фінанси підприємств» студенти гр. ФК-41 ознайомились із теоретичним матеріалом щодо фінансового забезпечення відтворення необоротних активів підприємства та організації фінансування оборотних. Прикладні навички формували під час розрахунку задач на прикладах сучасних підприємств реального сектору економіки України.

Застосування методів оцінки вартості об’єктів комерційної та житлової нерухомості в режимі онлайн проілюстровано на практичних заняттях із дисципліни «Основи оцінки вартості підприємства» в гр. ФК б-41 (11.11.2020 р.) та гр. ФК б інт-21 (12.11.2020 р.). Капіталізація, дисконтування, заміщення, відтворення – тепер це не тільки термінологія. Це набуті компетентності, уміння та навички. Провідна викладачка – доц. Ганна Сидоренко-Мельник».