Eng

45

Пошуки шляхів вирішення проблеми активізації навчальної діяльності магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи»

21 травня 2021 року доцент кафедри педагогіки та суспільних наук, доктор педагогічних наук Кононец Наталія Василівна взяла участь у П’ятій міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти». На онлайн-пленарному засіданні вона виступила з доповіддю на тему «Активізація навчальної діяльності магістрантів шляхом поєднання формальної та інформальної освіти як дидактична умова їх професійного зростання», у ході якої висвітлила дієві механізми удосконалення процесу фахової підготовки магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка у ЗВО у контексті їх професійного зростання як майбутніх викладачів вищої школи.

Доповідачкою висвітлено механізми реалізації однієї з дидактичних умов професійного зростання майбутніх викладачів вищої школи під час навчання у закладі вищої освіти – активізація навчальної діяльності магістрантів шляхом поєднання формальної та інформальної освіти. Формальна освіта номінована як процес фахової підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти, інформальна освіта – як процес організації самоосвіти магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (університетська, мас-медійна, Інтернет-самоосвіта).

Наталія Василівна відзначила, що реалізаційні механізми цієї дидактичної умови (удосконалення змісту професійної підготовки й ресурсного забезпечення освітньої програми, застосування новітніх педагогічних технологій, упровадження педагогічних майстерень, мотивація студентів до участі у конференціях, Інтернет-конференціях, вебінарах, науково-практичних семінарах, конкурсах, педагогічних читаннях тощо) передбачають залучення усіх можливих шляхів набуття майбутніми викладачами ЗВО нових знань і вмінь у професійній сфері, стимуляції мотиваційних ресурсів, удосконалення самоосвітньої діяльності, неперервного професійного зростання під час навчання у ЗВО. Цілком імовірно, що рух до зближення та взаємодоповнення формальної та інформальної освіти замість конкуренції між ними, удосконалення методик інформальної освіти як невід’ємного складника фахової підготовки магістрантів у межах сучасних освітніх програм спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, є тією унікальною можливістю їх гармонійного поєднання, що забезпечить професійне зростання магістрантів під час навчання у ЗВО.

70
БІЛЬШЕ НОВИН