Eng

24

Працюємо, як бджілки!

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи1. «27.11.2020 року у дистанційному режимі було проведено практичне заняття для студентів академічних груп ГРС б-31, ГРС б-32 із навчальної дисципліни «Якість обслуговування в готелях і ресторанах», викладачка – к. т. н, доцентка Рогова Н.В.»2. «26.11.2020 року доцентокою кафедри Роговою Н.В. було проведено практичні заняття із навчальної дисципліни «Якість обслуговування в готелях і ресторанах» для студентів груп ГРС б-32, ГРС б-33, «Експертиза якості надання послуг в готельно-ресторанній індустрії» для групи ГРС б-44.» Кафедра ділової іноземної мови1. «Продуктивно попрацювали зі студентами групи ГРС б-22 на занятті з іноземної мови. Тема – «Ensuring Guest Satisfaction».»2. «Надзвичайно продуктивно провели заняття із ГРС б-11. «Іноземна мова» сприяє всебічному розвитку студентів та удосконаленню навичок вести дискусію. Розкрутили тему «How to be successful?» та визначили свої правила успіху.»3. «Практичні заняття із вибіркової дисципліни «Англійська мова бізнесу» у групах МВ МБ англ-21, МВ МБ англ-31, МВ МБ англ-41. Сьогодні працювали із фразовими дієсловами, особливостями їх вживання у мові бізнесу, а також тренували вживання узгодження часів.»4. «Працюємо, як бджілки! Але все дуже не легко… поки що.. (гр.ДЗВ б 5-63, гр. КН б англ-11, викл. – Кононенко О.А.)»5. «27 листопада на занятті з іноземної мови (за професійним спрямуванням) студенти груп ХТІ б-11, ХТІ РТ б-11, ХТ мб-11 розглянули тему «Eating Out». Вивчали нову лексику та працювали над розвитком усного мовлення» Кафедра української, іноземних мов та перекладу1. «На заняттях із навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства» (викладачка – д. філол. н., проф. Бобух Н. М.) студенти-філологи першого курсу продовжують презентувати мови світу. Так, Грушицький Богдан підготував презентацію про латинську мову. Циніцкий Антон розповів про іврит, Рожко Діана – про португальську мову, Клюшник Єлизавета – про італійську мову, Павленко Вікторія – про арабську мову, Шелест Валерія – про турецьку мову. Студенти ознайомилися з географією поширення мов, з цікавими фактами про мови народів світу та ін.»2. «Продовжуємо працювати дистанційно зі студентами спеціальності «Філологія». 26.11.2020 року:8.00 – Практичний курс другої іноз.мови (нім.). Філ б-41. Практичне заняття.9.30 – Практичний курс другої іноз.мови (нім.). Філ б-42. Практичне заняття.11.00 – Практичний курс другої іноз.мови (нім.)Філ б-11. Практичне заняття.» Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії1. ««Управління командами» – вибіркова дисципліна для студентів освітніх програм «Право», «ГРС», «Маркетинг», «Філологія» та ін. Розглядали цілепокладання як елемент управління командами. Говорили про бажання, мрії та цілі. Дискутували про те, як лідер має ставитися до цілей учасників команди. Роздумували про довготривалі цілі, може й на все життя.» Кафедра фінансів та банківської справи1. «23.11-27.11.2020 року викладачкою кафедри фінансів та банківської справи, к. е. н., доц. Соколовою А.М. було проведено заняття із дисциплін «Вступ до фаху. Фінанси, банківська справа страхування» для студентів 1 курсу та «Страхування» для студентів 3 та 1 інт курсів денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Першокурсники виступили із доповідями та ознайомилися із банківськими системами зарубіжних країн, а також розпочали вивчати основи страхової справи, а студенти 3 та 1 інт курсів вчаться визначати страхове відшкодування із особистого та майнового страхування й заповняти уважно договори.»2. «Черговий звіт. Дистанційний тиждень 23.11-27.11.2020 року. Студенти-фінансисти груп ФК б-41, ФК б інт-21. Викладачка – доцентка кафедри фінансів та банківської справи Сидоренко-Мельник Г.М.«Краще мати будь-який план, ніж не мати ніякого.» Так зазначав видатний діяч, політик та фінансист Уїнстон Черчилль. Абсолютно погоджуючись, дистанційно опрацювали питання фінансового планування у корпораціях на лекційному та практичних заняттях із навчальної дисципліни «Корпоративні фінанси» на цьому тижні навчання.Криза чатує на підприємства реального сектору економіки: пандемія та карантинні обмеження, падіння купівельної спроможності населення, нестабільність та ризики зовнішнього середовища і як наслідки – спад обсягів виробництва та реалізації, нестача фінансових ресурсів, збитковість. Питання ефективного кредитування підприємств ставляться гостро. Саме кредитування підприємств, оцінювання їх кредитоспроможності, реальність витримати кредитне навантаження, вимоги до застави та багато інших питань обговорювалося на практичних та лекційному заняттях із навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» за дистанційним розкладом.Вивчення дисципліни «Оцінка вартості підприємства» дісталося до методичних основ оцінки фінансових активів та зобов’язань підприємства. Нематеріальні активи та об’єкти інтелектуальної власності, акції та облігації, гудвіл та дебіторська та кредиторська заборгованості – це далеко не повний перелік об’єктів оцінки з якими студенти повинні навчитись працювати. Що й робили на цьому дистанційному тижні майбутні фінансисти груп ФК-41, ФК б інт-21.»

21
БІЛЬШЕ НОВИН