Eng
57

Презентація на тему «Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти 2023/2024»

Навчально-науковим центром забезпечення якості вищої освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» спільно із Навчально-науковим інститутом денної освіти 14 березня 2023 року було проведено зустріч із здобувачами вищої освіти на тему «Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти 2023/2024», на якій директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти Олена Гасій та її заступник Наталія Молчанова визначили основні орієнтири формування індивідуальної освітньої траєкторії, механізму вибору навчальних дисциплін на 2023/2024 навчальний рік згідно з внутрішнім Положенням «Про порядок вибору здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін навчального плану» з використанням інтерфейсу персонального кабінету здобувача. Директорка Навчально-наукового інституту денної освіти Аліна Ткаченко підкреслила важливу роль вибіркових освітніх компонентів у формуванні індивідуального навчального плану, успішне виконання якого сприяє швидкому адаптуванню випускників закладу освіти до мінливих умов ринку праці, кар’єрного зростання та конкурентноздатності випускників завдяки набуттю здобувачами унікального набору компетенцій.

Інформація для здобувачів ступенів вищої освіти молодший бакалавр та бакалавр

http://puet.edu.ua/uk/news/do-uvagy-studentiv-osvitnih-stupeniv-molodshyy-bakalavr-ta-bakalavr-0

Інформація для здобувачів ступеня вищої освіти магістр

http://puet.edu.ua/uk/news/do-uvagy-studentiv-1-kursu-osvitnogo-stupenya-magistr-dennoyi-ta-zaochnoyi-form-navchannya-0

БІЛЬШЕ НОВИН