Eng

17

Продовжуємо навчатись дистанційно!

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

«23.10.2020 року студенти груп ГРСб -44, ГРСб-45 вивчали навчальну дисципліну «Внутрішній аудит та контроль в готелі», викладачка – к. е. н., доцентка Михайлова Наталія Вікторівна».

«Продовжуємо освітній процес в умовах карантину. Студенти-магістранти академічних груп ГРСм-11, ГРС м ПВ-11 на лекційному, а потім на практичному заняттях освоюють навчальну дисципліну «Методологія і організація наукових досліджень», викладачка – д. т. н., професорка Капліна Тетяна Вікторівна».

«22.10.2020 року студенти групи ГРСб-31, ГРСб-32 вивчали навчальну дисципліну «Барна справа і організація роботи сомельє», група ГРСб-21 плідно працювала на практичному занятті з навчальної дисципліни «Ресторанний кейтеринг», група ГРСб інт-21 – «Організація роботи ресторанів».

Іноземні студенти груп ГРС б англ-21, ГРС б англ-31, ГРС б англ бер-21 продовжили вивчення навчальної дисципліни «НАССР в закладах ресторанного господарства», ст. викладачка – Рибакова С. С.».

Кафедра ділової іноземної мови

«Який насичений день. Продовжили вивчати «Іноземну мову» з ГРСб-11, потім – трішки «Елементів комбінаторної оптимізації» для студентів групи КН б англ-41 (викладач – проф. Ємець О. О.). А наприкінці дня – Speaking Club з Царенко В. М. Усім плідної п’ятниці!».

«Іноземні студенти групи КНб англ-31 продовжують вивчати дисципліну «Платформи корпоративних інформаційних систем».

Викладачі:

Олексійчук Ю. Ф.

Сокуренко Т. С.».«Speaking Club пройшов успішно!

Тема «Travelling is the way of life».

Ми обговорили основні переваги подорожей! Кожен висловив свої думки щодо переваг. Учасники Speaking Club поділилися своїм досвідом у подорожах!

Також учасники переглянули відео, яке змотивувало їх подорожувати!

Дякую всім, хто був разом із нами!

«The world is a book, and those who do not travel read only a page». – said Saint Augustine».

«Ранок п’ятниці виявився дуже активним та ефективним для іноземних студентів, які вивчають дисципліну «Англійська мова бізнесу». Групи МЕВ МБ -21 англ. Та МЕВ МБ -31англ. працювали над удосконаленням навичок презентації, написання ділового листа на матеріалі теми «Foreign Exchange Market». Також відпрацьовували граматичні навички, а саме повторювали форми та функції в реченні Participle I, Participle II та виконували вправи».

Кафедра інженерії, обладнання та математики

«22.10.2020 року пройшли практичні заняття з навчальної дисципліни Безпека життєдіяльності та охорона праці в готельній та ресторанній індустрії у групах ГРС-11 та ГРС-12. Студенти першого курсу вирізняються особливою наполегливістю та сумлінням в освоєнні теоретичних знань і практичних навичок. Слід зазначити, що на дистанційних заняттях завжди майже стовідсоткова присутність, а у групі ГРС-11 не було жодного відсутнього».

«22.10.2020 року пройшли практичні заняття у групі ХТІ-41 з дисципліни  «Основи автоматизованого проектування» (викладач – доц. Володько О. В.), у рамках якої студенти опановували матеріал архітектурно-будівельного розділу випускової бакалаврської роботи».

«Доцент кафедри інженерії, обладнання та математики Шурдук Андрій Іванович проводить

практичне заняття з вищої та прикладної математики у групах  Е ЕК б-11, МЕН МЛР б-11, Е БіЕк б-11,

МЕН МІР б-11, Е мб-11, ХТІ б інт-11. Виразною особливістю організації та проведення занять із вищої математики стало вдале поєднання дистанційних технологій із можливостями графічного планшету, що значно полегшило сприйняття інформації студентами».

Кафедра маркетингу

«Навчання маркетологів – справа делікатна. Другий курс опановує тонкощі маркетингових досліджень поведінки споживачів із Наталією Карпенко та проводить на практичних із Maриною Іванніковою дослідження конкурентів. Третій курс на лекціях вивчає унікальні особливості упаковки з Оленою Івасенко та на практичних розраховує цінові ризики під час формування ціни бренду з Мариною Іванніковою в Полтавському університеті економіки і торгівлі ПУЕТ».«Вибір вільної траєкторії навчання студентами Полтавського університету економіки і торгівлі ПУЕТ. дисциплін кафедри маркетингу має бути виправданий. Саме тому для українських студентів Наталія Карпенко на лекціях і практичних заняттях із навчальної дисципліни «Маркетинг підприємств малого бізнесу» ділиться сучасними техніками нейромаркетингу».

«Цифровий маркетинг у дії! Хто він, цифровий споживач? Які його поведінкові характеристики? Чим зумовлюється його поведінка? Maрина Іваннікова ділилася сьогодні відповідями на ці запитання зі студентами-іноземцями спеціальності Готельно-ресторанна справа та Біотехнології під час викладання вибіркової дисципліни «Digital-marketing» у Полтавському університеті економіки і торгівлі ПУЕТ».Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики

«
Практичне  заняття зі студентами 1 курсу спеціальності  Комп’ютерні науки» (група КН-11)  з дисципліни «Математичний аналіз» 22.10.20.

Проводить заняття доцент Чілікіна Т. В. в meet Puet».

Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

«Під час дистанційного навчання наші студенти та викладачі продовжують плідно працювати. Так 21.10.2020 року студенти груп ХТІ б-31 та ХТІ РТ б-31 разом з ст. викл., к. т. н. Гередчук А. М.  на практичному занятті з дисципліни «Харчові технології» розглядали особливості технологічних процесів у виробництві сичужних сирів різних груп. Студенти вивчили специфіку технологій молодих, м’яких, напівтвердих та твердих сирів, сирів типу чеддер та витяжних сирів. Також студенти розглянули обладнання для сироваріння та технологічні лінії різної потужності, а для закріплення матеріалу переглянули підбірку навчальних відео».

«Продовжуємо дистанційне навчання!

Вивчаючи дисципліну «Основи фізіологіі харчування, гігієна і санітарія», студенти груп ХТІ б-21 та ХТІ РТ б-21  під керівництвом ст. викладача кафедри Медведь Л. М. ознайомитися з будовою травної системи людини та тим, як необхідно організовувати своє харчування для підтримки її в здоровому стані».

Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

«21.10.20 року зі студенткою гр. Е УПЕП б інт-11 Наталкою Солодовник визначали вплив оплати праці на мотивованість персоналу. Обговорення реальних виробничих ситуацій дає змогу не лише висловити думки, а і є чудовим інструментом формування професійних навичок HR-фахівців».

Кафедра фінансів та банківської справи

«22 жовтня 2020 року на семінарському занятті з навчальної дисципліни «Гроші та грошово-кредитна політика» доцентка кафедри фінансів та банківської справи Гасій О. В. разом зі студентами спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування обговорили сутність, елементи, види та еволюцію грошових систем, а також розглянули цікаві факти формування вітчизняної грошової системи та введення в обіг національної грошової одиниці.

Студенти продовжують набувати фахові нові знання та вміння».

БІЛЬШЕ НОВИН