Eng
46

Продовжуємо навчатися дистанційно!

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи

Мми із іноземними студентами перейшли до нової теми з дисципліни «Загальна біологія». Сьогодні обговорили тему «Еволюція органічного світу: Еволюційне вчення. Теорії еволюції» (викладачка – доцентка кафедри ТБЕМС Флока Людмила).

Отже, іспит з дисципліни «Біотехнологія навколишнього середовища» студенти-бакалаври спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія» склали на відмінно! Викладачка – доцентка кафедри ТБЕМС Флока Людмила.

Студенти групи БТб-31 спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія» успішно склали залік з дисципліни «Органічне виробництво та еко-продукти». Всіх вітаю, так тримати (викладачка – доцентка кафедри ТБЕМС Флока Людмила).

Разом з іноземними студентами-біотехнологами групи БТб-21 вивчали відмінності будови клітин прокаріот і еукаріот. Дисципліна «Біологія клітини», викладачка – доцентка кафедри ТБЕМС Флока Людмила

Готуємося до екзамену з дисципліни «Біотехнологія навколишнього середовища» разом із студентами  бакалаврами спеціальності Біотехнології та біоінженерія. Викладачка – доцентка кафедри ТБЕМС Флока Людмила.

Кафедра української, іноземних мов та перекладу

17.12.2020 р. проведено комплексний екзамен для магістрів спеціальності 035 «Філологія», освітня програма 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно)», перша – англійська». Екзамен відбувався дистанційно. Студенти виконували комплексні тести з німецької мови на платформі Moodle, потім «виходили на зв’язок» із атестаційною комісією, демонстрували свої знання, уміння й навички в перекладі текстів різноманітної тематики, відповідали на питання. 21.12.2020 р. відбувався захист кваліфікаційних робіт магістрів із використанням ресурсів Moodle. Кваліфікаційні роботи випускників присвячені актуальним проблемам сучасного перекладознавства. Голова комісії: Костенко Вікторія Геннадіївна, доцент кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Української медичної стоматологічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент. Члени комісії: Сухачова Наталія Сергіївна, доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу, кандидат філологічних наук, Тупиця Олександр Юрійович, доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу, кандидат філологічних наук, доцент. Секретар: Колінчук Яна Володимирівна, старший лаборант кафедри української, іноземних мов та перекладу. Вітаємо наших студентів! Вітаємо кафедру української, іноземних мов та перекладу з першим випуском магістрів спеціальності «Філологія»!

Кафедра фінансів та банківської справи

Впродовж 17-21 грудня 2020 року у Полтавському університеті економіки та торгівлі відбувся дистанційний захист магістерських робіт студентами заочної та денної форм навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Під час захисту студенти представили результати проведених досліджень на актуальні й різноманітні теми у сферах державних, корпоративних, особистих фінансів та фінансового посередництва, демонструючи, при цьому,високий рівень фахової підготовки та належне володіння практичними навичками, що підтверджувалось їх відповідями на питання членів екзаменаційної комісії. Захист магістерських робіт переконливо довів, що студенти-магістри ПУЕТ можуть самостійно планувати та управляти фінансовими потоками, кваліфіковано вирішувати складні питання фінансового забезпечення суб’єктів бізнесу, впроваджувати інноваційні технології у сфері фінансових послуг, вміло орієнтуватися в оподаткуванні, вміти захищати заощадження від інфляції та раціонально розпоряджатися коштами. Особливо слід відзначити студентів, які продемонстрували у своїх роботах ґрунтовні фахові знання та застосували нестандартні підходи у вирішенні наукових завдань: Алендар Ю. І. (тема дослідження «Стан та перспективи розвитку фондового ринку України в сучасних умовах»), Боклах С. А. (тема дослідження «Фінансова спроможність виробничого підприємства в сучасних умовах господарювання»), Опанасюк А. О. (тема дослідження «Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства»), Бойко Ю. В. (тема дослідження «Тенденції та перспективи розвитку ринку страхових послуг України»), Руденко А. А. (тема дослідження «Управління оборотним капіталом та шляхи його вдосконалення»), Панченко К. В. (тема дослідження «Фінансова безпека вітчизняних домогосподарств в Україні»). Колектив кафедри фінансів та банківської справи від щирого серця вітає своїх випускників з успішним захистом магістерських робіт та здобуттям освітнього ступеня магістра зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Бажаємо всім натхнення та наснаги в подальшій практичній діяльності, впевненості у своїх силах, нових звершень та професійного зростання!

Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

21.12.2020 року на кафедрі ТХВРГ розпочалися захисти магістерських робіт студентів освітньої програми “Технології в ресторанному господарстві”. Наукові здобутки магістранти представляли високо компетентній комісії у складі Щур Л.С. (в.о. генерального директора ДП “Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації” –  голова комісії), Хомич Г. П. (завідуюча кафедрою ТХВРГ, д.т.н., професор), Ткач Н.І. (к.т.н., доцент), Наконечна Ю. Г. (к.т.н., доцент), Львової С.В. (секретар). Комісією відмічено, що тематика представлених магістерських робіт є різноманітною і цікавою, а професійні відповіді студентів на складні питання засвідчили високий рівень підготовки науковців. Дружня атмосфера знаменувала успішний захист робіт та здобуття всіма студентами ступеня магістра.

Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

22.12.20 Вітаємо студентів спец. 051 “Економіка” освітньої програми “Управління персоналом та економіка праці” (денна форма навчання) з успішним захистом дипломних робіт! Глушич Р., Лопуцько Я., Литвишко Р., Сивко О., Товсторебра Л., Шкода С. відтепер – наші колеги!

23.12.2020 Сьогодні захистили свої дипломні роботи студенти заочної форми навчання освітньої програми “Управління персоналом та економіка праці”. Більшість нових магістрів вже мають досвід в управлінні персоналом. Доповіді та відповіді на поставлені комісією питання були цікавими, компетентними та емоційними. Вітаємо, колеги!

Кафедра ділової іноземної мови

В рамках Speaking Club’у поспілкувалися на не зовсім ортодоксальну для кінця грудня тему. Замість Різдва та Нового року обсудили плюси та мінуси сучасного медіаспоживання. Дійшли висновку, що, в цілому, інтернет та медіа – це великий позитивний внесок у суспільство, але як споживачі цієї інформації, ми повинні бути скептичними, здатними вільно мислити, давати оцінку певним явищам, задавати питання і розуміти чужу точку зору.

1739
БІЛЬШЕ НОВИН