Eng

33

ПУЕТ долучився до засідання Ради ректорів і директорів вищих навчальних закладів споживчої кооперації України

14 грудня 2021 року ПУЕТ відбулося засідання Ради ректорів і директорів вищих навчальних закладів споживчої кооперації України у режимі відео конференції організоване Всеукраїнською центральною спілкою споживчих товариств (Укркоопспілка). Лідією Герасимівною Войнаш директоркою Департаменту кадрової політики, освіти і науки Укркоопспілки та НМЦ «Укоопосвіта» було запропоновано та затверджено структуру освітньо-професійних програм підготовки фахових молодших бакалаврів відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» та освітньо-професійні програми підготовки фахових молодших бакалаврів зі спеціальностей: 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Товарознавство в митній справі; 121 Інженерія програмного забезпечення; 181 Харчові технології; 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм.

Окрему увагу приділено питанням, що виникають в організації освітнього процесу та діяльності кооперативних закладів вищої та фахової передвищої освіти.

БІЛЬШЕ НОВИН