Eng
41

ПУЕТ оголошує конкурс на заміщення посади директора Миколаївського коледжу бізнесу і права

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» оголошує конкурс на заміщення посади директора Миколаївського коледжу бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

У конкурсі мають право брати участь громадяни України, які мають вищу освіту та стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти відповідного профілю не менше, ніж п’ять років, вільно володіють державною мовою.

Обов’язкові документи, які подаються на конкурс: заява на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, документи про освіту, науковий ступінь та вчене звання (за наявності).

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі – 2 місяці з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Документи подаються за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, Полтавський університет економіки і торгівлі.

Вибори відбудуться 15 травня 2020 року.

Контактні телефони: (0532)56-05-28 (відділ кадрів), (0532)56-05-49 (Вчений секретар), (0512)56-66-85 (заступник директора Миколаївського коледжу бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»).

БІЛЬШЕ НОВИН