Eng

22

Результати наукової діяльності кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики із проблем «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціо-еколого-економічних систем»

19 березня 2019 року науково-педагогічні працівники кафедри  економіки підприємства та економічної кібернетики вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  представили дослідження соціо-економічних систем на Х Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціо-еколого-економічних систем», що відбулася в Національному авіційному університеті (м. Київ).

Організаторами конференції були МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ кафедра економічної кібернетики НАУ SHANTOU UNIVERSITY, CHINA UNIVERSITY OF BIELSKO-BIALA, POLSKA UNIVERSITY OF WSB IN GDANSK, POLSKA.

До складу організаційного комітету конференції увійшов Рогоза Микола Єгорович, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Метою конференції було наукова апробація результатів теоретичних і прикладних досліджень, які стосуються розроблення та впровадження новітніх математичних методів і моделей у системи управління економічними процесами, формування концепції інтелектуального аналізу даних для прийняття управлінських рішень, моделювання соціо-еколого-економічних систем, використання інформаційних технологій в умовах побудови цифрової економіки в Україні.

Результати  досліджень науково-педагогічних працівників кафедри були представлені на таких секціях:

СЕКЦІЯ 1.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Вергал К.Ю. Механізм процесно-орієнтованого управління інтеграцією підприємств.

Рогоза В.М. Інформаційно-аналітичні аспекти технологій управління розвитком економічного об’єкта в умовах інтеграційних процесів.

СЕКЦІЯ 3.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Гречка О. В. Інтегральна оцінка регіонального розвитку ринку автотранспортних послуг;

Кузьменко O. K., Пасічник В. В. Модель управління кадровим потенціалом.

СЕКЦІЯ 4.

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Рогоза М. Є., Перебийніс В. І. Системні підходи формування smart-освітнього середовища та модернізація інформаційних технологій якості процесів.

БІЛЬШЕ НОВИН