Eng

27

РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ освітньої програми «ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА, ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ» спеціальність 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇЇ другій рівень вищої освіти (магістр)

З 15 листопада по 15 грудня 2020 року тривало обговорення освітньої програми «Технологічна експертиза, якість і безпека харчової продукції» з метою вивчення думки студентів, випускників, викладачів та роботодавців стосовно задоволеності якістю освітньої програми.

В анкетуванні взяли участь 93 особи з Полтави та Полтавської області, Києва, Житомиру, Винниці, Бердичева, Дрогобичу, Львову, Рівного, Одеси, Миколаєва, Світловодську, Черкас та ін.

Серед підприємств і організацій, які є потенційними работодавцями (стейкхолдерами) взяли участь представники керівництва та різних професій ПРАТ “Фірма-Полтавапиво”, ПРАТ “ПОЕЗ-Кернел груп”, ПРАТ “Рошен”, ТОВ “Полтавахліб”, ТОВ “Пирятинсьий сирзавод”, Зіньківський хлібзавод, ПАТ “Кременчуцький міськмолокозавод”, ТОВ “Еверест” та інших закладів ресторанного господарства та торгівлі.

Серед навчально-наукових закладів взяли участь:

 • вищи навчальні заклади – Одеський національний університет харчових технологій, Херсонський національний технічний університет, Львівський нацональний університет, Черкаський національний університет;
 • навчально-професійні заклади, а саме, коледжи, ліцеї, училища – Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права, ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище», ДНЗ “Олександрійський професійний ліцей”, ДНЗ № 739 м. Київ, ДПТНЗ “Полтавське ВПУ ім. А.О. Чепіги”, ДНЗ “Білгород-Днестровський професійний будівельний ліцей”, ВСП “Полтавський фаховий коледж НУХТ”, професійно технічне училище 5 (м. Світловодськ, Кіровоградська область), Красноградський професійний ліцей, Вище професійне училище у м. Дрогобич, Полтавський науково-дослідний центр продуктивності та ін.

Взяли участь представники товариств, які займаються наданням консалтингових послуг у сфері менеджменту якості та безпечності харчових продуктів та підтверженням кваліфікації з якості – ТОВ «Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості», АПК ТОВ “Сертифікант”, ФОП Бритвін О.С., ТОВ “Відпустка ОК” та ін.

Аналіз результатів обговорення стосовно якості та вдосконалення освітньої програми «Технологічна експертиза, якість і безпека харчової продукції» дає нам можливість констатувати, що переважна кількість опитаних:

 • бажають бути залученими до процесу формування освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери у ПУЕТ – 71 %;  вважають, що мета, компетентності та програмні результати навчання за освітньою програмою відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці – 91,4 %;
 • компетентності та результати навчання, викладені в освітній програмі, відповідають очікуванням і потребам як роботодавця (випускника, викладача) – 93,5 %;
 • бажають бути залученими до організації та реалізації освітнього процесу у ПУЕТ за новою освітньою програмою в якості: керівника практики – 41,5 %, рецензента кваліфікаційної дипломної роботи – 23,5 %, рецензента освітньої програми – 18,3 %, керівника кваліфікаційної дипломної роботи – 12,2 %, голови екземенаційної комісії – 7,3 %;
 • бажають бути залученими до проведення аудиторних занять, як асистент – 64,7 %, тренера – 22,4 %, лектора – 12,9 %.

Під час обговорення освітньої програми опитуємі надали своє бачення та пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми та співпраці з ПУЕТ:

 • надавати практичні навички в визначенні показників якості та безпечності харчової продукції; – навчання аудиторській практиці;
 • проводити тренінги, майстер-класи між студентами та працівниками підприємства;
 • співпраця в сфері навчання і незалежної сертифікації персоналу;
 • проходження практики з подальшим працевлаштуванням;
 • обмін досвідом та напрацюваннями;
 • співпраця у наукових розробках, направлених на підвищення ефективності виробництва продукції харчової та переробної промисловості;
 • бажання приймати участь у різних заходах ПУЕТ.

На освітню програму «Технологічна експертиза, якість і безпека харчової продукції» другого рівня вищої освіти “магістр” кваліфікації “Магістр з харчових технологій” отримано 5 позитивних рецензії-відгуки від:

 1. Завідувачки кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції Херсонського національного технічного університета, д.т.н., професорки, заслуженої діячки науки і техніки Сарібєкової Діани Георгівни;
 2. Гаранта освітньої програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» Одеського національного університету харчових технологій д.т.н., професорки Черно Наталії та завідувачки кафедри харчової хімії та експертизи, к.т.н, доцентки Капустян Антоніни Іванівни;
 3. Директора ТОВ «Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості», к.т.н. Кабакова Юрія Борисовича;
 4. Менеджера систем якості ПРАТ “Полтавський олієекстракційний завод Кернел Груп” Страшко Вікторії Вікторівни;
 5. Директора готельно-ресторанного комплексу “МІМІНО” ТОВ “Фелбері Інвест” Савченко Ігора Івановича.

Проведене обговорення за анкетуванням та отримані позитивні рецензії-відгуки від фахівців-професіоналів свідчать, що ОП «Технологічна експертиза, якість і безпека харчової продукції» зі спеціальності 181 «Харчові технології та інженерія» є актуальною, відповідає національній рамці кваліфікацій і може бути рекомендована для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти.

PDF icon РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

БІЛЬШЕ НОВИН