Eng

78

Робота студентської перекладацької агенції COT (Cooperation of Translators) кафедри української, іноземних мов та перекладу

Здобувачі вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» освітньої програми 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» в цей нелегкий для нашої країни час активно проходять практику на базі студентської перекладацької агенції COT (Cooperation of Translators) при кафедрі української, іноземних мов та перекладу.

Майбутні перекладачі-магістри Овсяник О., Нос Ю., Олійник Є., Прохоренко Т., Зеленько Д. (під керівництвом к. філол. н., доц.  Сухачової Н. С.) закріплюють практичні перекладацькі навички та вміння, здобуті впродовж навчання.

Студенти-практиканти перекладають англійською мовою матеріали для розміщення на англомовній версії сайту ПУЕТ.

Магістри демонструють велику зацікавленість таким видом «надання перекладацьких послуг», оскільки, з одного боку, вдосконалюють професійні навички і вміння, необхідні для виконання різних видів перекладацьких завдань, а з другого – поширюють інформацію про активну позицію Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на ринку освітніх послуг не лише в Україні, а й за її межами. Крім того, учасники агенції надають допомогу в перекладі навчальних матеріалів, зокрема англомовних версій додатків до дипломів.

Із 9 травня 2022 р. по 5 червня 2022 р. запланована також виробнича практика «бакалаврів» спеціальності 035 «Філологія». Кілька студентів буде залучено для роботи в перекладацькій агенції.

Плануємо продовжити інформаційне забезпечення англомовної версії сайту ПУЕТ, а також здійснення перекладів анотацій наукових статей викладачів нашого університету.

70
БІЛЬШЕ НОВИН