Eng

18

Семінар-тренінг в рамках дебатного клубу «Підвищення гендерної рівності через розвиток жіночого підприємництва у сфері сільського зеленого туризму»

Дієва та ефективна співпраця вчених і практиків у рамках проєкту «Голос жінки має силу-2020» відбулася 07 жовтня 2020 року на семінарі-тренінгу в рамках дебатного клубу «Підвищення гендерної рівності через розвиток жіночого підприємництва у сфері сільського зеленого туризму».

Тетяна Костишина, д. е. н., професорка, завідувачка кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», провела лекцію з елементами дискусії на тему  «Українська практика сільського зеленого туризму (туристичні ресурси ).

Дійсно, про важливе, цікаве й корисне дізнались учасники  семінару-тренінгу, який  проводився у Терешківській об’єднаній територіальній  громаді за підтримки голови ОТГ пані Наталії Туркенич. Учасники  заходу активно долучались до обговорення у формі дебатів  питань щодо  подолання перешкод і бар’єрів та визначення можливостей щодо  розвитку об’єктів зеленого туризму, розробки туристичних маршрутів як можливості залучення жінок і молоді до участі в житті територіальної громади.

У ході дискусій визначили зв’язок між основними компетенціями керівників і працівників та стратегією і політикою розвитку жіночого підприємництва у сфері зеленого туризму  в контексті підвищення гендерної рівності. Суттєвими та своєчасними були висновки у формі конкретних заходів щодо можливостей реалізації нових проєктів розвитку Терешківської об’єднаної територіальної громади та  популяризації жіночого підприємництва у сфері зеленого туризму, єко- та агротуризму.