Eng
52

Скористайтеся можливістю та підвищуйте свою кваліфікацію за програмою «Інноваційні технології організації змішаного та дистанційного навчання»

У період із 08 по 12 лютого 2021 року 15 педагогічних працівників фахової передвищої та вищої освіти пройшли курси підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за акредитованою спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за навчальною програмою «Інноваційні технології організації змішаного та дистанційного навчання».

Автор курсу – Матвієнко Юрій Сергійович, к. пед. н., проректор з науково-педагогічної роботи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Метою програми є: удосконалення фахової майстерності педагогів у методиці використання сучасних інформаційних технологій із метою урізно­манітнення форм роботи із класом та підвищення ефективності освітнього процесу під час організації змішаного й дистанційного навчання; оволодіння навичками організації дистанційного навчання.

Під час вебінару слухачі курсів ставили запитання та обговорювали їх із Матвієнком Ю. С., отримали консультації щодо виконання завдань. Усі учасники залишились задоволеними, після навчання отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.