Eng
52

Співпраця кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин зі стейкґолдерами спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

15 березня 2021 року відбулося розширене засідання кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, в якому взяли участь основні стейкґолдери: гаранти освітніх програм, представники бізнесу (директор ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Довіра-2006» – Карюк Віталій Іванович), випускники Вищого навчального закладу «Полтавський університет економіки і торгівлі» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини (головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва та залучення інвестицій управління інвестиційної політики та соціально-трудових відносин Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної адміністрації – Феніч Оксана Миколаївна; менеджер міжрегіональної логістики ТОВ «НПП УКРОРГСИНТЕЗ» – Коршун Едуард Сергійович), науково-педагогічні працівники кафедри, здобувачі вищої освіти (спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини освітніх програм «Міжнародний бізнес», «Міжнародні економічні відносини» та спеціальності 051 Економіка освітньої програми «Міжнародна економіка»).

Тема засідання: «Профіль підготовки здобувачів вищої освіти за початковим, першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями за освітніми програмами «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес» та «Міжнародна економіка». В ході виступів та дискусії сторони висвітлили своє бачення пріоритетних напрямків покращення якості вищої освіти серед яких можна виділити такі:

  • збільшення кількості кредитів обов’язкових компонентів в циклі гуманітарної та соціально-економічної підготовки на вивчення іноземної мови;
  • враховуючи практикорієнтованість освітніх програм варто більш аргументовано підійти до вибору підприємств баз практики;
  • доцільно частіше залучати представників бізнесу (практиків) до процесу навчання (особливу увагу приділити зустрічам в форматі практичних тренінгів);
  • зважаючи на розвиток цифрової економіки та диджіталізацію економічних процесів варто включити до освітніх програм навчальні дисципліни, які забезпечать набуття відповідних знань здобувачами вищої освіти.

Ознайомитися з освітніми програмами можна за посиланням http://puet.edu.ua/uk/proiekti-dlya-obgovorennya-2021.

Дякуємо всім учасникам за плідну співпрацю!

БІЛЬШЕ НОВИН