Eng

28

Співпраця зі стейкґолдерами: участь магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи» у ХХ Міжнародній науково-практичній конференції «Гуманістичні орієнтири професійного становлення вчителя: Макаренківська традиція і місія Нової української школи»

11 березня 2021 року на запрошення стейкґолдерки освітньої програми «Педагогіка вищої школи», д.пед.н., професорки, член-кореспондента НАПН України, декана природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Гриньової М.В., наші магістранти взяли участь у ХХ міжнародній науково-практичній конференції «Гуманістичні орієнтири професійного становлення вчителя: Макаренківська традиція і місія Нової української школи», присвяченій 30-річчю заснування Міжнародної макаренківської асоціації, та Всеукраїнських науково-практичних семінарах «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві». Цікаві, змістовні виступи лекторів-макаренкознавців з усієї України та зарубіжжя, робота в секціях, практикуми окреслили вектори наукових пошуків для магістрантів у контексті теми конференції:

  • Макаренкознавство-21: нові тенденції і перші результати.
  • Макаренківська традиція технологізації підготовки учителя-професіонала.
  • Гуманістичні і технологічні аспекти освітнього менеджменту в реалізації концепції Нової української школи.
  • Українські та світові практики формування особистості майбутнього вчителя: від моделювання до реалізації.
  • Соціально-психологічні інновації педагогіки А. С. Макаренка.
  • Soft skills як складова компетентнісного аспекту управління закладами освіти, проєктами та інноваційною діяльністю.
  • Проєктна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту.
  • Управління інноваційною діяльністю: адміністративний, соціально-психологічний та історико-педагогічний контексти.

Представлені виступи викликали дискусію й окреслили напрями подальших спільних науково-педагогічних досліджень викладачів та магістрантів. Наша щира вдячність усім організаторам і учасникам конференції, особлива подяка стейкґолдерці Марині Вікторівні Гриньовій!

БІЛЬШЕ НОВИН