Eng

28

Студенти ПУЕТ апробовують новітні технології формування індивідуальної освітньої траєкторії

Сучасне бачення освітнього процесу в закладах вищої освіти формується не лише в кабінетах Міністерства освіти і науки України, під час засідань учених рад в університетах або на засіданнях кафедр. Власне бачення щодо освітнього процесу мають й самі студенти. Із власного досвіду зазначимо, що кардинально змінюється ставлення студентів та викладачів до освітнього процесу завдяки програмам міжнародних обмінів. Із гордістю зазначимо, що позиція ПУЕТ тут є провідна.

Саме завдяки участі у програмах міжнародної академічної мобільності та навчання в університетах Євросоюзу та Північної Америки змінюється не лише бачення студентів, їх світогляд, а й ставлення до побудови власної кар’єри. Під час  навчання закордоном або закордонних стажуваннях наші студенти отримують свій перший досвід, переглядаються власні життєві пріоритети, отримують додаткові мотиви до саморозвитку, в тому числі розвитку soft-skills. 

Процес побудови успішної кар’єри в усьому світі починається зі школи, але вирішальним є період навчання в університеті. Саме вони знаходяться на форпості формування професійних компетентностей майбутніх керівників, тім-лідерів середнього та вищого рівнів управління.

Починаючи із 13 січня 2020 року, хто одразу після зимових канікул, хто після зимових закордонних стажувань, а дехто й після І семестру навчання за програмою обмінів студентами, натхнені та вмотивовані студенти ПУЕТ із новими силами та ідеями долучилися до процесу апробації нового модуля внутрішньокорапоративної веб-програми університету щодо вибору навчальних дисциплін (із числа вибіркових) із метою формування індивідуальної освітньої  траєкторії.

Під час зустрічей та тренінгів студенти спираючись на власну думку, маючи певні бачення та прагнучи професійного розвитку крізь призму власних цінностей та мотивів, обговорювали, дискутували та вносили пропозиції щодо оптимізації процесу формування індивідуальної освітньої  траєкторії студента ПУЕТ.  

Зі свого боку зазначимо, що саме ПУЕТ, як один із лідерів закладів вищої освіти Україні, створює всі можливості для побудови індивідуального навчального плану та реалізації індивідуального освітнього маршруту для кожного студента! Унікальна можливість для студентів університету разом із викладачами та роботодавцями створювати освітні програми є доказом відкритості прозорості освітнього процесу в університеті.

68
БІЛЬШЕ НОВИН