Eng

17

Традиційно, початок нового тижня в ПУЕТ відбувся з роботи Ректорату у звичному для нас онлайн-режимі

До порядку денного увійшли наступні питання:

  1. Про моніторинг освітньої діяльності студентів денної та заочної форм навчання. Щодо цього питання увага учасників відеоконференції була зосереджена на необхідності сталої та ефективної роботи студентів й викладачів університету, технічного забезпечення освітньої діяльності та контролю з боку Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти ПУЕТ.
  2. Про організацію міжсесійного консультування студентів заочної форми навчання та розширення освітніх можливостей студентів Інституту заочно-дистанційної освіти. Розглядаючи дане питання, наголошено на необхідності організації додаткових освітніх можливостей для студентів-заочників, а саме – надання консультацій та введення їх у розклад. Крім того, запропоновано надати можливість доступу студентів заочної форми навчання до лекційних занять студентів денної форми навчання на базі освітнього порталу ПУЕТ.  
  3. Про організацію та проведення Студентської Конференції студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, яка відбудеться 5 листопада о 14:00 в онлайн-режимі за допомогою платформи Zoom. Увагу учасників наради було зосереджено на необхідності забезпечення максимальної доступності кожного студента(-ки) до участі в конференції та забезпечення можливістю представництва їх інтересів в органах студентського самоврядування університету. 
  4. Про День відкритих дверей ПУЕТ, який відбудеться 12 листопада 2020 року о 14:00. Більш детально про планування, організацію та комунікацію всіх стейкхолдерів йшлося під час роздумів щодо даного питання. 
  5. Про необхідність змін у сфері психологічної підтримки студентів ПУЕТ. Переосмислення підходів, пошук нових шляхів її забезпечення, шляхом проведення дискусій, тренінгів, тестувань, індивідуальних психологічних консультацій, співбесід щодо актуальних проблем. 

Отже, тиждень обіцяє бути напруженим та результативним.

БІЛЬШЕ НОВИН