Eng

21

Участь у міжнародному післядипломному стажуванні “Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність»

Відповідно до розпорядження ВНЗ Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі» №89-У від 23.10.2020 року д.е.н., доцент кафедри менеджменту Бондар-Підгурська Оксана Василівна прийняла участь у міжнародному післядипломному стажуванні “Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» (180 год.) у період із жовтня по грудень 2020 року, й отримала диплом (Dyplom № 2020/12/1662). Організаторами заходу стали Центральноєвропейська Академія Навчань і Сертифікації (CEASC) у співпраці з Університетом Суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польща) та Католицьким Університетом в Ружомберку (Словаччина).

Одним значущих результатів стажування стало написання та успішний захист міжнародного проєкту «CHIEFTAIN4.0» разом із колегами з Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Сertificate № KSE/677/2020).  

Матеріали проєкту подано до Міжнародного міждисциплінарного збірника наукових праць “Project approach in the didactic process of universities – international dimension” для оприлюднення.

Під час стажування учасницею опановано такі основні теми:

  • грантові проекти: джерела фінансування EC, EEA, специфіка міжнародних партнерських проектів, структура проекту\проектної заявки, спектр інструментів та програм, пріоритети бюджетів 2020 та 2027;
  • інструменти Європейської комісії: Н-2020.H-Europe Площадки\інтерфейси для пошуку інформації, пошуку партнерів, подачі проектних заявок;
  • розробка партнерських проектів крок по кроку. Поділ на групи, визначення проблематики проекту, формулювання мети та завдань проекту. Визначення очікуваних результатів;
  • ресурси проекту – специфіка міжнародних партнерських проектів. Команда проекту. Комунікація в команді проекту. Матеріальні, технічні та технологічні ресурси;
  • бюджет проекту. Бюджетні категорії. Вимоги до спів фінансування. Кваліфіковані та некваліфіковані витрати. Презентація проміжних результатів;
  • фонди Вишеградської четвірки: Visegrad, Visegrad+ grants, пріоритети, специфіка конкурсів, вимоги партнерства, розміри до фінансування;