Eng

19

Участь в засіданні кафедри керівника роздрібного бізнесу Полтавського центрального регіонального відділення АТ «Мегабанк» Коломійця Олександра

У рамках сучасного освітнього простору підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» у вищих навчальних закладах повинна забезпечувати програмні результати навчання з урахуванням вимог, потреб та побажань зацікавлених сторін й, насамперед, роботодавців. Тож 26 лютого 2021 року на кафедрі фінансів та банківської справи проведено чергове розширене засідання за участі в ньому керівника роздрібного бізнесу Полтавського центрального регіонального відділення АТ «Мегабанк» Коломійця Олександра.

У своєму виступі пан Олександр, активно підтримуючи ідею тісної співпраці між банківською установою та університетом, наголосив на  основних вимогах сучасного ринку праці до формування фахових компетентностей та програмних результатів навчання майбутніх фінансистів, а також на  практичних аспектах формування у студентів-фінансистів ПУЕТ інтегральних компетентностей на основі забезпечення збалансованого теоретичного та практичного навчання.

Під час зустрічі особливу увагу було приділено обговоренні перспективних напрямів роботи Філії кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ на базі Полтавського ЦРВ АТ «Мегабанк», спрямованих на  забезпечення якісної практичної підготовки нової плеяди фахівців за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

БІЛЬШЕ НОВИН