Eng

22

Участь викладачів Університету третього віку в семінарі-практикумі

З   23 по 26 листопада  2021 року викладачі Університету третього віку Алла Мілька, Світлана  Шара, Олена Івасенко, Надія Левошко, Олена Кузьміна взяли участь у семінарі-практикумі «Ефективна комунікація з літніми людьми та збереження власного психологічного здоров’я за стресових умов (пандемія COVID-19)» у межах проєкту «Психологічна підтримка літніх  осіб в період карантину» (2020.01/0221) за грантової підтримки Національного фонду досліджень України, що реалізується Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Спікером семінару-практикуму була Людмила Дяченко к. пед. н., тренер соціально-емоційного навчання, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД ім. Івана Зязюна НАПН України. Були обговорені актуальні питання та робота в групах  за нижчезазначеною тематикою:

  • Емоції: яким вони є, як виникають, методи емоційної саморегуляції.
  • Вікові особливості та потреби літніх осіб: якими вони є, як їх врахувати.
  • Поведінка під час спілкування: наші ролі, причини непорозумінь, асертивність.
  • Емоційне вигорання:  причини, стадії, ресурси для відновлення.

Під час проходження курсу отримано нові знання у сфері ефективної комунікації з літніми людьми  та збереження власного здоров’я за стресових умов.

Після завершення семінару-практикуму  учасники отримали  сертифікати про підвищення кваліфікації 30 год. (1 ЄКТС кредит).

24
БІЛЬШЕ НОВИН