Eng

19

В дирекції навчально-наукового інституту харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, відбулась нарада із гарантами освітніх програм

06.11.2020 в дирекції навчально-наукового інституту харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, відбулась нарада директора проф. Скрипника В.О. із гарантами освітніх програм молодший бакалавр, бакалавр спеціальності 181 «Харчові технології», освітньої програми «Харчові технології та інженерія» та  181 «Харчові технології», освітньої програми «Ресторанні технології», другого магістерського рівня вищої освіти 181 «Харчові технології», освітньої програми «Технології в ресторанному господарстві», «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» завідувачем кафедри д.т.н., проф. Хомич Г.П., д.т.н., доц. Тюріковою І.С., к.т.н., доц. Левченко Ю.В., к.т.н., доц. Наконечною Ю.Г.

На нараді обговорювалась необхідність внесення змін в ОПП, уточнення програмних результатів навчання, визначення унікальності освітніх програм та адаптація освітньої програми до умов сьогодення і досвіду іноземних ЗВО.

БІЛЬШЕ НОВИН