Eng
44

Важливі кроки: захист дипломних робіт студентами-іноземцями

Захист кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня бакалавра є обов’язковою частиною навчального процесу для здобувачів закладів вищої освіти. У процесі захисту студенти представляють результати своєї дослідницької роботи перед комісією, яка оцінює їх якість і відповідність академічним стандартам.

Протягом січня 2024 року проходив захист кваліфікаційних робіт для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти іноземних здобувачів Навчально-наукового інституту міжнародної освіти.

19 січня 2024 р. студент з Індії Маджумдер Радж Кумар захистив кваліфікаційну роботу на тему: «Розробка онлайн-портфоліо / Development of online portfolio» на кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій для отримання ступеня бакалавра.

24 січня 2024 р. студент з Лівану Хадла Алі захистив бакалаврську кваліфікаційну роботу на тему: «Підвищення ефективності використання виробничого потенціалу готельних підприємств шляхом впровадження інноваційних рішень (на прикладі готелю Reikartz Галерея у м. Полтава) / «Improving the efficiency of using the production potential of hotel enterprises through the introduction of innovative solutions (on the example of the Reikartz Gallery hotel in Poltava)» на кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи.

25 січня 2024 р. студент з Тунісу Бен Ромдхане Мохамед Садок захистив свою кваліфікаційну роботу на тему: «Внутрішні суперечності та проблеми сучасного економічного розвитку ЄС» / «Internal contradictions and problems of modern economic development of the EU» на здобуття ступеня бакалавра на кафедрі міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин.

Під час захисту кваліфікаційної роботи студенти продемонстрували свої знання, розуміння та вміння з обраної теми дослідження, аргументовано відстоювали свої думки і висновки перед експертами.

Захист робіт проходив у дистанційному режимі, засобами системи дистанційного навчання ПУЕТ з використанням системи веб-конференцій BigBlueButton та проводився у відповідності до вимог освітніх програм бакалавра.

Вітаємо наших бакалаврів з успішним захистом кваліфікаційних робіт, з досягненням чергової важливої мети. Нехай збувається все заплановане, не сповільнюється професійний ріст, бажаємо наснаги і натхнення, щоб отримані знання і досвід навчання стали запорукою успіху у роботі за фахом!

БІЛЬШЕ НОВИН