Eng

23

Вебінар «Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання»

З метою відповідності викликам сучасності щодо наукових фахових видань, підвищення якості та інтеграції до світового наукового простору «Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі» (Серія «Технічні науки») заступниця директора Навчально-наукового інституту бізнесу та сучасних технологій, відповідальна секретарка видання, к. т. н., доцентка Людмила Губа взяла участь у вебінарі «Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання». На вебінарі були розглянуті такі питання: функції наукового журналу; визначення ролей, прав та обов’язків авторів, рецензентів, членів редколегії; шляхи знаходження рецензентів та вимоги до них; технічні, наукові критерії якості та обов’язкові елементи наукових видань – сайт, ISSN, doi; порядок визначення кількості цитувань видання, що не індексується у Web of Science Core Collection тощо.

Вебінар проведено к. б. н. Іриною Тихонковою в межах освітніх програм компанії Clarivate 8 вересня 2020 року.

За результатами вебінару одержано сертифікат.

70
БІЛЬШЕ НОВИН