Eng

17

ВІДБУДЕТЬСЯ РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

До уваги всіх науково-педагогічних працівників ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» анонсуємо розширене засідання науково-методичної ради, що відбудеться 09 вересня 2021 р. о 14:30

Порядок денний:

  • Інноваційне освітнє програмне забезпечення та методика його застосування (питання готує та доповідає доцент кафедри педагогіки та суспільних наук, к.пед. н., Матвієнко Ю.С.)
  • Методи навчання у вищій школі (питання готує та доповідає доцент кафедри педагогіки та суспільних наук, д.пед. н., Кононец Н.В.)
  • Внутрішня академічна мобільність здобувачів вищої освіти у контексті акредитації освітніх програм (питання готує та доповідає директор ННЦЗЯВО Гасій О.В.)