Eng

82

Відбулося навчання на дистанційних курсах підвищення кваліфікації для державних службовців апарату Державної казначейської служби України, які обіймають посади категорії «Б» та «В»

У червні–вересні 2021 року в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулося навчання за програмами «Прийняття ефективних рішень та впровадження змін у процесі виконання завдань Державної казначейської служби України» та «Поглиблення знань із питань діяльності Державної казначейської служби України. Ефективні комунікації та взаємодія в команді» для державних службовців апарату Державної казначейської служби України, які обіймають посади категорії «Б» та «В».

У процесі навчання учасники курсів актуалізували свої знання про основні напрями розвитку Державної казначейської служби України, діджиталізацію органів Казначейства, сучасні технології управління персоналом в організації та лідерства в публічній владі.

Після закінчення навчання слухачі курсів отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

24
БІЛЬШЕ НОВИН