Eng

85

Вступ до аспірантури в 2022 році

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

П  О  В  І  Д  О  М  Л  Я  Є

ПРО КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ

зі спеціальностей:

051 «ЕКОНОМІКА»

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

075 «МАРКЕТИНГ»

Термін подання документів:  14- 18 лютого 2022 р.

Вступні випробування: 21-25 лютого 2022 р.

Зарахування: з 1 березня 2022 р.

Додаткову інформацію можна отримати

за посиланням: https://vstup.puet.edu.ua/aspirantura-doktorantura/

БІЛЬШЕ НОВИН