Eng

42

Видавничо-поліграфічний відділ інформує

Вийшла друком і в записі на диску монографія Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики. Автори С. І. Бандур, Т. А. Костишина, О. О. Нестуля, С. І. Нестуля; за ред. Т. А. Костишиної.

У монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти соціально-трудових відносин у сучасних умовах. Розроблено концептуальні основи активної зайнятості, сформовано соціально-трудові імперативи економічного розвитку, запропоновано методичні рекомендації щодо забезпечення гідної оплати праці.

Представлено зарубіжний досвід і запропоновано напрями впровадження корпоративної культури, нових технологій навчання та активної кадрової політики з метою вдосконалення соціально-трудових відносин на сучасних підприємствах.

Монографія буде корисною для керівників організацій споживчої кооперації і сфери бізнесу, фахівців кадрових служб і департаментів з управління людськими ресурсами, науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

БІЛЬШЕ НОВИН