Eng

23

Викладачі кафедри Педагогіки та суспільних наук взяли участь у Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Університетська освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»

17 листопада 2020 року завідувачка кафедри педагогіки та суспільних наук, доктор історичних наук, професор Петренко Ірина Миколаївна та доцент кафедри педагогіки та суспільних наук, доктор педагогічних наук Кононец Наталія Василівна взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Університетська освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».

На онлайн-пленарному засіданні І.М. Петренко виступила з доповіддю на тему «Навчання упродовж життя як стратегія розвитку європейської вищої освіти», де розповіла про європейські традиції створення умов для громадян для розвитку безперервної освіти, підвищення кваліфікації тощо.

На онлайн-пленарному засіданні Н. В. Кононец виступила з доповіддю на тему «Етапи створення цифрових наративів для дистанційного навчання», у ході якої висвітлила суть етапів (підготовчо-цільовий, проєктувальний, реалізаційний та аналітико-рефлексивний), а також презентувала дистанційні курси, електронні посібники та інші цифрові наративи, які нею розроблені та використовуються під час дистанційного навчання магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи» у ПУЕТ.

Наталія Василівна відзначила, що у нинішніх умовах організації дистанційного навчання, під час якого проводяться лекції, семінарські та практичні заняття за допомогою сучасних засобів відеозв’язку, актуальним є питання підвищення якості таких форм організації навчання студентів у вищій школі. Для вирішення цього завдання доречно реалізувати наративно-цифровий підхід, згідно якого передбачається організація процесу навчання за допомогою цифрових наративів (розповідей), що уможливлює забезпечити таку взаємодію викладача зі студентами, в ході якої раціонально-логічна та почуттєво-емоційна характеристики інформації передаються й засвоюються не лише через вербальний, але й інші інформаційні канали за допомогою цифрових технологій, що дає можливість розширити, збільшити, поновити ряд смислів та їх відтінків, що виникають у ході отримання нового знання й досвіду. Нею резюмовано, що робота над вирішенням проблеми проведення ефективної відеолекції в умовах дистанційного навчання передбачає кропітку роботу викладача, яку доцільно здійснювати у 4 етапи: підготовчо-цільовий, проєктувальний, реалізаційний та аналітико-рефлексивний. Водночас, така складна діяльність науково-педагогічних кадрів по створенню цифрових наративів сприяє формуванню їх цифрової компетентності як здатності критичного застосування цифрових технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією з навчальною метою, а також підвищенню якості й атракції дистанційного освітнього процесу загалом.

БІЛЬШЕ НОВИН