Eng

20

ВИПУСК МАГІСТРІВ З ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Вітаємо випускників кафедри педагогіки та  суспільних наук та їх наукових керівників із успішним захистом кваліфікаційних робіт!

22 лютого 2019 р. у Вищому начальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на кафедрі педагогіки та суспільних наук відбувся захист дипломних магістерських робіт студентів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» ступеня магістра. Усі 11 магістрів успішно захистили свої наукові дослідження, показали високий рівень підготовки і були рекомендовані до вступу в аспірантуру.

Державна екзаменаційна комісія працювала в такому складі: голова: Кравченко Л. М., – доктор педагогічних наук, професор ПНПУ імені В.Г. Короленка; Нічуговська Л.І.  – доктор педагогічних наук, професор, гарант освітньої програми доцент; Лебедик Л. В.  –  к.пед.н.,  доцент;  Тодорова І. С. – к.психол.н., доцент; Іванов Ю.В. – к.е.н., доцент, директор інституту заочно-дистанційного навчання.

Усього за час існування спеціальності (із 2011 року) відбулося 11 випусків, а це 153 висококваліфіковані викладачі вищої школи. Дипломи з відзнакою отримали понад 100 осіб. Наші випускники знайшли своє покликання в житті: обіймають викладацькі та керівні посади, працюють у технікумах, коледжах та університетах.

В грудні 2018 року кафедра педагогіки та суспільних наук успішно пройшла експертизу освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та отримала сертифікат про акредитацію.

Користуючись нагодою, запрошуємо всіх охочих на навчання в магістратуру, вступ до якої відбудеться влітку без ЗНО.