Eng
43

Випускники ПУЕТ (ПУСКУ, ПКІ) знову приймають участь у вдосконаленні освітнього процесу університету, шляхом обговорення проєктів освітньо-професійних програм за різними спеціальностями

Так, 22.02.2023 року випускниця ПУЕТ (ПУСКУ) В. І. Клименко, директорка Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції», к.е.н. надала рекомендації щодо доповнення проєкту освітньо-професійної програми «Місцеве самоврядування» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування ступеня «магістр».

20.01.2023 року випускники кафедри Економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ПУЕТ: Віталій Мочалін (випускник освітньої програми «Економічна кібернетика») та Інга Козирська (випускниця освітньої програми «Економіка підприємства») взяли участь у розширеному засіданні кафедри з метою обговорення сучасних вимог до освітнього процесу в рамках обговорення проєктів освітньо-професійних програм зі спеціальностей 051 «Економічна кібернетика» ступеня магістр і ступеня бакалавр, 051 «Економіка підприємства» ступеня магістр та 051 «Бізнес-економіка» ступеня бакалавр.

26.01.2023 року випускниці кафедри Фінансів та банківської справи ПУЕТ: Н.М. Краус,  професорка кафедри фінансів Київського університету ім. Бориса Грінченка, д.е.н. та О.І. Климченко, директорка представництва Полтава-1 ПрАТ СК «ТАС» (приватна) взяли участь у розширеному засіданні кафедри у обговоренні проєктів освітньо-професійних програм «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» на 2023-2024 н.р.

Випускники-практики Університету завжди готові до комунікації та співпраці, зокрема в питаннях формування конкурентоспроможного на ринку праці фахівця – випускника ПУЕТ, з метою зміцнення іміджу своєї Alma Mater.

БІЛЬШЕ НОВИН