Eng
38

Виїзне заняття для студентів ПУЕТ «Міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація»

10 лютого 2020 р. відбулося виїзне заняття для студентів 2 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування з навчальної дисципліни «Публічні фінанси» на тему «Міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація» на базі Головного управління державної казначейської служби України в Полтавській області. Студенти зустрілися із заступником начальника Головного управління Державної казначейської служби України в Полтавській області Роєм Олександром Анатолійовичем. Змістовний виклад досвідченого фінансиста, державного службовця, випускника нашого університету про систему казначейського обслуговування місцевих бюджетів викликала велику зацікавленість у слухачів. Вони отримали практичні знання з питань виконання місцевих бюджетів, контролю за використанням бюджетних коштів, проблем формування бюджетів об’єднаних територіальних громад. Проведений захід безпосередньо спрямований на забезпечення у студентів здатності опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану й тенденцій розвитку системи місцевих фінансів. Особливий інтерес у студентів викликала можливість проходження практики на базі Головного управління державної казначейської служби України в Полтавській області та перспективи роботи в цій структурі.

Компетентна розповідь Олександра Анатолійовича дозволила студентам усвідомити, наскільки важливо не лише опановувати фахові дисципліни сьогодні, а й вчитися впродовж життя, щоб оволодівати сучасними знаннями, а також здобути навики діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально в державницьких справах, пов’язаних із формуванням та використанням бюджетних коштів. Власне розвитку саме таких компетентностей у студентів була присвячена ця зустріч.

1740
БІЛЬШЕ НОВИН