Eng
49

Якість освітньої програми “Бізнес-адміністрування” підтверджено!

25 квітня 2023 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було ухвалено рішення про акредитацію і затверджено сертифікат про акредитацію освітньої програми «Бізнес-адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Вітаємо гаранта освітньої програми проф. Шимановську-Діанич Л.М., професорсько-викладацький колектив та здобувачів вищої освіти, причетних до цієї події. Об’єктивна оцінка експертів Агентства підтверджує якісну підготовку здобувачів вищої освіти та високий професіоналізм колективу ПУЕТ! Бажаємо успіхів, натхнення та подальших перемог!

БІЛЬШЕ НОВИН