Eng

16

За традицією, підводимо підсумки роботи з дистанційними технологіями

Сьогодні під час практичних занять з «Професійної етики  та етикету в готельно-ресторанній індустрії» студенти гр. ГРС-44 та ГРС-41 зі ст.викл. Кущ Л.І.  вирішували проблеми корпоративної етики в закладах готельно-ресторанної індустрії та розв’язували виробничі ситуаційні задачі, дискутували з приводу прийнятих рішень. 12.10.2020 року студенти гр ГРС-11м  Чемеренкова Марія та Грицаєнко Анастасія аналізують можливість надання готельно-ресторанних послуг, які задовольняють соціальні та духовні потреби споживачів у сучасних умовах діяльності. Навчальна дисципліна «Сервісологія», викладач к.т.н., доц В.М.Столярчук. Сьогодні студенти І курсу (ГРСб-13, ГРСб-14) на практичному занятті з навчальної дисципліни “Основи готельної індустрії” працювали над темою: “Історія розвитку готельної індустрії України”, асистент Дудник С.О. Як правильно розпочати свій тиждень? Правильно, на заняттях з “Ділової іноземної мови”. Викладачі кафедри ділової іноземної мови разом зі студентами ПУЕТ, вчителями та учнями гімназії №17 м. Полтави продовжують Linguafest – 2020! 12 жовтня 2020 року було проведено онлайн Круглий стіл «Work and Travel». Час і обставини внесли свої корективи в реалізацію поєднання роботи і подорожей, змістивши акценти з роботи та подорожей на волонтерство й благодійність. Учасники поділилися новим досвідом і своїми враженнями. Ми дуже вдячні нашим гостям-учням гімназії №17 Сидоренко Д. (10А, учитель – Голобородько Г.М.), Бондар К. (10А, учитель – Гоаврилова С.В.), Ніщенко А. та Сайфуліній К. (9В, учитель – Пашкова О.А.), а також студентам ПУЕТ Самсонову В. (МЕВ МБ-21), Семачкіній А. (МЕВ МБ -21), Акулович А. (ГРС-21) за змістовні доповіді та їх діяльність.  12 жовтня 2020 року було проведено практичну з дисципліни «Сучасні інформаційні методи та методики в маркетингу» з студентами-маркетологам першого курсу.На занятті розглядали використання Ms PowerPoint для візуалізації маркетингового контенту, з’ясували правила створеної презентації.Домашнім завданням було – розробити власну презентацію за обраною тематикою.Чекаємо майстер-клас від першого курсу…. Доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу В. В. Стеценко проводить заняття з бізнес-курсу основної іноземної мови разом із «нашими» та іноземними студентами. Магістранти спеціальності 035 Філологія на практичному занятті обговорюють особливості світової економіки з носієм англійської мови Санні Латіа. Санні Латіа також студент ПУЕТ (група БА-31 англ.). Майбутні філологи-перекладачі мають у нашому університеті унікальні можливості для вивчення та вдосконалення знань іноземних мов. 12.10. 2020 доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. було  проведено практичне заняття (2 год.) в режимі відеозв’язку для студентів групФКб-41 та ФКб 1нт-21 (фото 1 )денної форми навчання  з навчальної дисципліни “Банківська справа” за темою “Основи організації кредитної діяльності банків”, у тому числі розглядалися практичні аспекти оцінки кредитоспроможності боржників відповідно до нормативних вимог НБУ та особливості побудови графіків погашення боргу за різними методами. Також проведено практичне заняття (2 год.) в режимі відеозв’язку для студентів групи ФКм-11 (фото 3) денної форми навчання  з навчальної дисципліни “Банківський менеджмент” за темою “Стратегічне управління та планування в банку”, у тому числі розглядалися практичні аспекти оперативного та тактичного планування у банках. 13.10. 2020 доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. було  проведено практичне заняття (2 год.) в режимі відеозв’язку для студентів групФКб-41 та ФКб 1нт-21 (фото 1 )денної форми навчання  з навчальної дисципліни “Банківська справа” за темою “Особливості здійснення окремих видів банківського кредитування та послуг кредитного характеру”, у тому числі розглядалися практичні аспекти фінансових розрахунків за овердрафтними кредитами, кредитами, пов’язаними з обігом векселів, лізингом, факторингом тощо. Також проведено лекцію (2 год.) в режимі відеозв’язку для студентів групи ОАб-11 (фото) денної форми навчання  з навчальної дисципліни “Фінанси, гроші та кредит”, у тому числі розглядалися проблемні питання формування фінансових ринків, міжнародних фінансових ринків тощо.

БІЛЬШЕ НОВИН