Eng
32

Захист дипломних робіт магістрів з педагогіки вищої школи

19-20 грудня 2019 р. у Вищому начальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на кафедрі педагогіки та суспільних наук відбувся захист дипломних магістерських робіт студентів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» ступеня магістра. Усі 15 магістрів успішно захистили свої наукові дослідження освітнього процесу у вищій школ та продемонстрували високий рівень підготовки. П’ятеро з них отримали дипломи з відзнакою.

Державна екзаменаційна комісія працювала в такому складі: голова: Ткаченко А. В., – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогічної майстерності та управління  ПНПУ імені В.Г. Короленка; Петренко І. М.  – д.і.н., професор,  завідувачка кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ; Шара С.О.  –  к.пед.н.,  доцент;  Тодорова І.С. – к.психол.н., доцент.

Усього за час існування спеціальності (із 2011 року) відбулося 11 випусків, а це 157 висококваліфікованих викладачі вищої школи. Дипломи з відзнакою отримали понад 100 осіб. Наші випускники знайшли своє покликання в житті: обіймають викладацькі та керівні посади, працюють у технікумах, коледжах та університетах.

Користуючись нагодою, запрошуємо на навчання в магістратуру, вступ до якої відбудеться влітку без ЗНО.

БІЛЬШЕ НОВИН