Eng

32

Захист кваліфікаційних дипломних робіт магістрів спеціальності 051 Економіка освітніх програм «Економічна кібернетика» та «Економіка підприємства»

17 червня  2021 року  на кафедрі економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі в режимі онлайн  відбувся захист кваліфікаційних дипломних робіт магістрів спеціальності 051 Економіка освітніх програм «Економічна кібернетика» та «Економіка підприємства».

 Атестаційна  комісія працювала в складі:Голова комісії: Махмудов Ханлар Зейнар огли, завідувач кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії, професор, доктор економічних наук; члени комісії: Рогоза Микола Єгорович, завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, професор, доктор економічних наук, Перебийніс Василь Іванович, професор кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, професор, доктор економічних наук, секретар комісії – Чубенко Ірина Андріївна, старший лаборант кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем.  Комісія відзначила  високий рівень  випускових робіт ( 100% якісна успішність). Рівень  підготовки фахівців в ВНЗ Укоопспілки Полтавського університету економіки і торгівлі  спеціальності економіка, освітніх програм «Економічна кібернетика» та «Економіка підприємства»  відповідає високим  вимогам, що ставить сучасна економіка перед фахівцями вищої управлінської кваліфікації.

68
БІЛЬШЕ НОВИН