Eng

19

Захист магістерських робіт магістрантів заочної та дистанційної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітня програма «Педагогіка вищої школи»

І ще раз про ефективність дистанційного навчання!

Дякуючи злагодженій роботі керівництва ПУЕТ, працівників головного центру дистанційного навчання ПУЕТ, а також кафедри педагогіки та суспільних наук, 24 лютого 2021 року успішно пройшов освітній онлайн-івент із захисту магістерських робіт магістрантів заочної та дистанційної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітня програма «Педагогіка вищої школи». Нині магістранти кафедри разом із членами екзаменаційної комісії (голова комісії – д.пед.н., доцент Ткаченко А.В., доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, члени комісії – д.і.н., професор Петренко І.М., завідувачка кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ, д.пед.н. Кононец Н.В., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ) та викладачами-науковими керівниками створили атмосферу наукового форуму в онлайновому форматі, у межах якого обговорювалася широка тематика проблем, яка активно досліджується науково-педагогічною спільнотою у галузі педагогічних наук: загальної педагогіки, дидактики, теорії і методики професійної освіти, теорії й методики виховання, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.

Радіємо з того, що наші магістранти на високому науковому рівні презентували власні підходи й ідеї до вирішення проблеми адаптації першокурсників до умов навчання у закладі вищої освіти в процесі позанавчальної діяльності, формування готовності до професійної діяльності майбутніх бухгалтерів в освітньому середовищі університету, які ними всебічно розкривалися у темах дипломних робіт. Керуючись сучасними освітніми парадигмами у вищій (фаховій передвищій) освіті, ними глибоко досліджено проблематику використання інтерактивних технологій у закладі вищої освіти, проєктування інтенсивного навчання у закладах фахової передвищої освіти, розвитку суб’єктних відносин у процесі підготовки майбутніх фахівців у закладах фахової передвищої освіти та ін.

Сьогодні ми ще раз підкреслюємо, що проведений освітній івент підтвердив той факт, що дистанційне навчання є дійсно ефективною формою організації освітнього процесу у вищій школі, адже наші магістранти, навчаючись і працюючи зі своїми науковими керівниками над магістерськими роботами на відстані, презентували ґрунтовні актуальні науково-педагогічні дослідження, проявили високий рівень професійно-педагогічної, науково-дослідницької, цифрової компетентності, педагогічної майстерності, готовності працювати викладачами у вищій школі та вести успішну науково-педагогічну практику. Усіма членами комісії, високо оцінюючи роботи магістрантів, відмічено, що вони демонструють глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в університеті за освітньою програмою «Педагогіка вищої школи» в умовах заочної та дистанційної форми навчання, здатність здійснювати науково-педагогічні дослідження, генерувати й втілювати педагогічні інновації в освітній процес вищої школи.

Ми щиро вітаємо наших магістрів із успішним захистом та бажаємо їм міцного здоров’я, нових звершень, перспектив, невичерпної енергії, творчих ідей і досягнень! Любіть Україну, чесно і високо несіть горде наймення Педагога!

БІЛЬШЕ НОВИН