Eng

19

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ: ОСВІТНІЙ ВИМІР»

(з дистанційною участю)

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

8 червня 2021 року

Робочі  мови конференції:

  • українська, російська, англійська.

Тематичні напрями конференції:

  • Приватне право в Україні: загальнотеоретичні та історичні аспекти.
  • Розвиток приватного права в сучасній Україні: галузевий (цивілістичний) ракурс.
  • Взаємодія та взаємопроникнення приватного та публічного права.
  • Вивчення (викладання) приватного права у ВНЗ України.

Для участі в конференції необхідно до 01 червня 2021 року (включно) направити заявку (зразок додається) на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про сплату оргвнеску на адресу оргкомітету для поштової кореспонденції або на e-mail: law.puet@gmail.com  

 Інформаційний лист 

68
БІЛЬШЕ НОВИН