Eng

19

Зустріч магістрантів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» освітньої програми «Педагогіка вищої школи» зі стейкхолдерами

4 березня 2020 року відбулася зустріч магістрантів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» освітньої програми  «Педагогіка вищої школи»  Вищого навчального закладу  Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» й викладачів кафедри педагогіки та суспільних наук зі стейкхолдерами: Шараварою Т.О. – доктором історичних наук, професором, проректором із науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку Полтавської державної аграрної академії, Ткаченком А.В. – доктором педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені академіка І.А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка,  Пахомовою І.В. – випускницею магістратури з «Педагогіки вищої школи» ПУЕТ, кандидатом технічних наук, доцентом, керівником Навчально-наукового інституту проектів та інновацій ПУЕТ.

Роботодавці поділилися практичним досвідом і розповіли, якими професійними вміннями та навичками повинен володіти конкурентоспроможний фахівець з освітньої програми «Педагогіка вищої школи», а також порадили, на чому акцентувати увагу під час укладання освітньо-професійних програм для підготовки висококваліфікованих випускників. Зокрема, запропонували ввести спецкурси з конфліктології, іноземних мов, психології спілкування.

Доктор історичних наук, професор, проректор із науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку Полтавської державної аграрної академії Шаравара Т.О. звернула увагу на формування стресостійкості у майбутніх  випускників, розвитку комунікабельності, володіння іноземними мовами, вміння працювати на перспективу та дотримуватися корпоративної культури.

Доктором педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені академіка І.А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Ткаченко А.В. звернув увагу на вивчення творчої спадщини визначного педагога А.С. Макаренка, творча спадщина якого актуальна і зараз. Праці А.С. Макаренка потрібно читати, осмислювати і використовувати в нових реаліях педагогічного процесу майбутніми випускниками освітньої програми «Педагогіка вищої школи».

Випускниця магістратури з «Педагогіки вищої школи» ПУЕТ, кандидат технічних наук, доцент, керівник Навчально-наукового інституту проектів та інновацій ПУЕТ Пахомова І.В. поділилася враженнями від навчання. Вона є випускницею першого року набору освітньої програми «Педагогіка вищої школи» у ПУЕТ. Знання, вміння, навички, набуті під час навчання стали у пригоді і сприяли кар’єрному зростанню, сприяли вдосконаленню професійної майстерності та комунікабельності.

Магістранти, які були присутні на спільному засіданні, подякували викладачам кафедри педагогіки та суспільних наук за ґрунтовні знання й практичні навички.

Колектив кафедри дякує роботодавцям за надані рекомендації щодо вдосконалення підготовки конкурентоспроможного фахівця освітньої програми «Педагогіка вищої школи» й сподівається на майбутню співпрацю!

17
БІЛЬШЕ НОВИН