Eng

62

Зустріч студентів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа з потенційними роботодавцями та практичними працівниками

12 лютого 2020 року відбулася зустріч студентів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» й викладачів кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах із потенційними роботодавцями й керівниками структурних підрозділів ПУЕТ: завідувачем філіалу № 7 Централізованої бібліотечної системи м. Полтава Заливчою Людмилою Олександрівною, керівником виробничої практики Центру зв’язків з виробництвом ПУЕТ Бондар Любов’ю Михайлівною та завідувачем архіву ПУЕТ Романчук Вікторією Феліксівною.

Під час зустрічі, яка відбувалася у формі круглого столу, практичні працівники висловили своє бачення щодо вдосконалення навчального плану та освітніх програм зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Практичними працівниками, які мають великий досвід роботи в бібліотечних закладах, архівних і навчально-виробничих підрозділах вищого навчального закладу, було висловлено декілька важливих порад щодо набуття студентами теоретичного багажу та практичних навичок. Найважливіша порада майбутнім фахівцям – документознавцям та інформаційним аналітикам – систематичне вдосконалення і прагнення до самореалізації.