Eng
52

Зустрічі здобувачів вищої освіти з гарантами освітніх програм «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес» та «Міжнародні економічні відносини»

Після проведення анонімного опитування здобувачів вищої освіти спеціальностей 051 Економіка та 292 Міжнародні економічні відносини щодо якості відповідних освітніх програм, виникла потреба в обговоренні результатів цього опитування викладачами кафедри міжнародної економіки та міжна­род­них економічних відносин і студентами.

Для забезпечення контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями в межах окремої освітньої програми на кафедрі міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин ПУЕТ було проведено ряд зустрічей студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей 051 Економіка та 292 Міжнародні економічні відносини з гарантами освітніх програм – к. е. н., доцентом Пожаром А. А., к. е. н., доцентом Артеменко І. А. та Артеменко А. В.

Гаранти обговорили зі студентами мету освітньої програми, її особливості, наголосивши на унікальності практико-орієнтованого навчання на основі викладання дисциплін у формі тренінгів, проходження практики та стажування за кордоном, полілінгвального навчання – викладання всіх дис­цип­лін гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, загально­еконо­мічної, професійної та практичної підготовки англійською мовою.

Студенти активно брали участь в обговоренні актуальності освітніх програм, відповідності вимогам сьогодення та необхідності можливого їх удосконалення. Значна увага була приділена розгляду силабусів навчальних дисциплін, що містять основні характеристики дисципліни й мають за мету допомогти студенту в організації його освітньої діяльності.

Такі зустрічі надихають на якісні зміни та майбутні звершення, адже коли студент чітко розуміє, чого він прагне, університету залишається тільки одне – допомогти в досягненні поставленої мети!!!

БІЛЬШЕ НОВИН