Eng
93

ЗВІТ про роботу офісу омбудсмена Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за 2019-2020 навчальний рік

І. РОБОТА З УРЯДОВИМИ ТА НЕУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ:

 1. Міністерство освіти і науки України.

Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Український Дім з прав людини в Чернігові.

Була продовжена консультативна і навчально-методична робота з організаціями. Результатом спільної роботи стало включення студентського омбудсмена ПУЕТ до складу робочої групи загальнодержавної програми освіти у сфері прав людини (Наказ МОН України № 812 від 11 червня 2019 року). Програма проходить остаточні консультаційні погодження, орієнтовний термін затвердження КМУ – серпень-вересень 2020 року.

 1. Міський виконавчий комітет Полтавської міської ради.

Студентського омбудсмена ПУЕТ було включено до складу робочої групи з розробки маркетингової стратегії міста.

 1. Освітній омбудсмен України.

Була проведена зустріч за участю ректора університету та начальника управління Державної служби якості освіти України у Полтавській області.

У ході зустрічі були обговорені:

 • стан реалізації і захисту прав, свобод і законних інтересів студентів в Україні;
 • обговорення досвіду ПУЕТ у впроваджені інституту студентського омбудсмена;
 • успішні практики та кейси у сфері реалізації та захисту прав, свобод та законних інтересів;
 • план-графік подальшої співпраці офісу студентського омбудсмена ПУЕТ та офісом Освітнього омбудсмена України.

ІІ. ПІДГОТОВЛЕНО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ, ТРЕНІНГОВІ ВИДАННЯ:

Тренінговий модуль «Захист прав, свобод та законних інтересів студентів ПУЕТ», «Командна робота», «Особистісне позиціонування студентів-першокурсників», «Ефективна комунікація» в рамках навчального курсу «Університетська освіта» та тренінгових заходів StudGo Camp 2019 року, який передбачає проведення тренінгових та лекційних занять для першокурсників.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти «Особистісні й професійні компетенції сучасного педагога»

Навчальний дистанційний курс-практикум для працівників освіти «Особистісні й професійні компетенції сучасного педагога».

Тренінговий курс «Мотивація державного службовця», «Ефективна комунікація для державних службовців» для Полтавського центру перепідготовки для державних службовців.

ІІІ. РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ.

Загальна кількість звернень, які надійшли до офісу студентського омбудсмена складає 211 (інформаційно-консультативні – 60%, звернення особистого характеру – 20%, звернення третіх сторін – 5%, 5% – побутові звернення, 10% – звернення, щодо порушень прав, свобод та законних інтересів).

Інформаційно-консультативні звернення найчастіше стосувалися наступних питань:

Умови дострокового складання заліково-екзаменаційної сесії. Студентам не до кінця зрозумілі підстави для дострокового складання.

Організація освітнього процесу. Мала кількість занять на тиждень, розпуск студентів з заняття, якщо явка на заняття низька, залучення до «нефахових» заходів, перенесення занять викладачем без узгодження з групою, застарілість методичного та навчального матеріалу.

Можливості працевлаштування. Студенти-іноземці, які не мають можливості працевлаштуватися за місцем навчання. Умови проживання в гуртожитку.

Студентське самоврядування, громадська та волонтерська робота.

Інші звернення, які після надання відповідних консультацій були вичерпаними.

Звернення, що носили особистий характер:

Обставини сімейного характеру. Конфлікти в сім’ї, насильство в сім’ї. Надана оперативна консультація, допомога.

Питання пов’язані зі станом здоров’я. Перевірка на ЗПСШ, туберкульоз, гепатит). Допомога у пошуку відповідних медичних установ  та лікарів. Допомога у пошуку психіатричної допомоги, консультацій фахівців психіатричних установ.

Звернення від третьої сторони (Київський районний відділ поліції)

Студентів підозрювали у пошкодженні меморіальної дошки.  У ході з’ясування обставин, було доведено непричетність студентів.

Студент була затриманий у Чехії та направлений до психіатричної лікарні. Встановлення контактів з батьками, консультації щодо оформлення відповідних документів.

Затримання студентів за вчинення кримінального правопорушення  (збройне пограбування / проникнення). Друге судове засідання має відбутися на початку липня.

Побутові звернення

 • Конфліктні ситуації між мешканцями.
 • Залучення до обговорення питань зі студентськими радами гуртожитків, комендантами, мешканцями.
 • Порушення дисципліни та правил проживання в гуртожитку.
 • Проживання в гуртожитку на період карантину.
 • Виселення з гуртожитку за грубе порушення правил проживання.
 • Не поодинокими є випадки вживання та зберігання наркотичних речовин.
БІЛЬШЕ НОВИН