Eng

28

Звітно-виборчі збори Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України

18 березня 2021 року у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» було проведено Звітно-виборчі збори Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Голова Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, ректор ПУЕТ, д.і.н. О.О. Нестуля звітував про п’ять років роботи організації. Доповідач поділився основними досягненнями у роботі спілки, накреслив перспективи її розвитку. На засіданні було прийнято рішення про переобрання голови Правління, заступника голови Правління, відповідального секретаря Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України на наступні п’ять років у тому ж складі:  голова Правління  –  д.і.н., проф. Нестуля О.О., заступник голови – д.і.н., проф. Сітарчук Р.А.,  відповідальний секретар – д.і.н., проф. Петренко І.М.

Під час зборів було презентовано краєзнавчі розвідки активних членів Спілки – вчителя-краєзнавця Сердюка Г.Д. та завідувача науково-експозиційного відділу Національного музею-заповідника М.В. Гоголя, краєзнавця Єнка Я.М.

24
БІЛЬШЕ НОВИН